Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Lập
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 8- P Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835472
 Di động: 0984884445
 Email: nlap@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lâm Thanh Lộc
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0255.3835471
 Di động: 0906149121
 Email: ltloc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Tấn Lộc
 Đơn vị: Phòng HCQT
 Địa chỉ liên lạc: 276/10 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3824041
 Di động: 0949544849
 Email: vtloc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lê Thị Diệu Lý
 Đơn vị: Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 56, Trần Quang Diệu, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985011012
 Email: ltdly@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0976 105855
 Email: ntnlien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn