Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Võ Thị Kim Hoàng
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: H.984 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0553.824041
 Di động: 0988259425
 Email: vtkhoang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS Nguyễn Đức Hoàng
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 562 Quang Trung, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 - 3825366
 Di động: 0913154577
 Email: duchoang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lê Quang Hoạt
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm Xã hội - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 02553835472
 Di động: 0975551518
 Email: lqhoat@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phạm Bá Huỳnh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0977224774
 Email: pbhuynh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Thị Ngọc Huệ
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 199/9/6 Bùi Thị Xuân, Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0903073275
 Email: vtnhue@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn