Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Lê Văn Sơn
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 80, Hùng Vương , P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914318731
 Email: lvson@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Thị Minh Tâm
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0918686994
 Email: ntmtam@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Cao Xuân Tín
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Bình Yên- Bình Khương- Bình Sơn- Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0909623063
 Email: cxtin@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Võ Thanh Tùng
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 158 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0974631711
 Email: vttung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Trường Tùng
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Kỹ thuật công nghệ - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0935418001
 Email: pttung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn