Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    KS. Trần Xuân Huệ
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Số 11 - Đường Nguyễn Tự Tân - Phường Trần Hưng Đạo - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914121663
 Email: txhue@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Hồng Huệ
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 261 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0984996883
 Email: nthhue@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Trương Huy
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 3 822 901
 Di động: 0946 032 018
 Email: lthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Ngọc Huy
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: 160/53 Trần Hưng Đạo , TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0986787753
 Email: tnhuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Cao Thị Lệ Huyền
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Khu dân cư số 6, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 02553825195
 Di động: 0978380180
 Email: ctlhuyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn