Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Lê Phan Yến Nhi
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Số 52, Nguyễn Thụy. T.P Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0919345143
 Email: lpynhi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Hạnh Nhi
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 464 Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0974.424296
 Email: nthnhi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phan Ý Nhi
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914217872
 Email: pynhi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Tú Nhi
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 12 phường Chánh Lộ- Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055382848
 Di động: 0914031031
 Email: ntnhi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Huỳnh Đinh Phát
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 055 3822459
 Di động: 0977959959
 Email: hdphat@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn