Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Nguyễn Huỳnh Diễm My
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 305/29 Phan Bội Châu, TP.Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 828481
 Di động: 0946349698
 Email: nhdmy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đỗ Mười
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bân, Xã Tịnh Thiện, Thành Phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985949460
 Email: dmuoi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Thị Thiên Nga
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Bình Sơn – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0905608005
 Email: vttnga@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phạm Anh Nga
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 5 Phường Nghĩa Chánh,Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01255071582
 Email: panga@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Nga
 Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 Địa chỉ liên lạc: Đội 5 - Thôn Điền Chánh - Xã Nghĩa Điền - Huyện Tư nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 055 2240901
 Di động: 01285346799
 Email: ntnga@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn