Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: 152 Bà Triệu – Phường Nghĩa Chánh – TP.Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3835471
Di động: 0908125526
Email: thuhanh.dhpvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  Phan Đình Hải
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  Trần Ngọc Hải
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Thị Thanh Hải
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 14- Phạm Văn Đồng- TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055-3828481
Di động: 0985012344
Email: ctthai@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Thanh Hải
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: 118/1 Đường Trương Định, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3821313
Di động: 0914012714
Email: thanhhaits@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn