Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Tạ Thanh Hiếu
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Mạnh Hiếu
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Văn phòng khoa Kinh tế, trường ĐH Phạm Văn Đồng (986 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
Điện thoại cơ quan: 0553822459
Di động: 0983358575
Email: nmhieu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Minh Hiếu
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tịnh Sơn – Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 822 459
Di động: 0553 822 459
Email: ptmhieu@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Thu Hiền
Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ liên lạc: Tổ 8 phường Nghĩa Lộ -TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553713123
Di động: 0937603246
Email: ptthien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Lý Hoa
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 02 Nguyễn Hoàng - Thành Phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553824040.
Di động: 0915449461
Email: lyhoanhatrang@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn