Thứ ba, 27/10/2020    
Tìm kiếm:    


 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 03 lớp DAH19A, DAH19B, DALV19. Mới nhất

 MẪU ĐIỂM RÈN LUYỆN
     BIEU MAU DIEM REN LUYEN HOC KY. new (bắt đầu từ năm học 2016-2017)
 MẪU ĐƠN CỦA HSSV
     Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (Mẫu 3B)

 NĂM HỌC 2019-2020
     Kế hoạch năm học 2019-2020

 


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ

 ĐẠI HỌC
     Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy

 CAO ĐẲNG
     Chương trình cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     TB số 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018 về việc triển khai đăng ký học phần HKII-2018-2019 đối với bậc ĐH

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     TB kê khai Thuế TNCN năm 2020 của Trường

 CÔNG ĐOÀN
     TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh

 ĐOÀN THANH NIÊN
     Kế hoạch tổ chức hoạt động đồng diễn “Let’s Dance Flashmob

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật an minh mạng và an toàn thông tin mạng (Khẩn)

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thông báo họp chi bộ thường kỳ tháng 10/2020 vào lúc 9h00 thứ 5 ngày 29/10/2020

 Tin mới nhất
 
 Thông báo họp chi bộ thường kỳ tháng 10/2020 vào lúc 9h00 thứ 5 ngày 29/10/2020
 Kế hoạch tổ chức hoạt động đồng diễn “Let’s Dance Flashmob
 TKB và Phòng học áp dụng từ 26.10.2020 đến 31.10.2020 từ PĐT.Tuần 13
 TKB và Phòng học các lớp.Mới (có môn chung cho tất cả các khóa, kể cả K20). Tuần 12, từ ngày 19.10.2020.PĐT gửi
 Danh sách CBGV dự Lễ khai giảng vào lúc 7h30 sáng Thứ 2 ngày 19.10.2020
 TB về việc xét cấp học bổng "Tiếp sức đến trường" của Trường
 TB kê khai Thuế TNCN năm 2020 của Trường
 TB về việc tham dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Trường lúc 7h30 thứ 2 ngày 19/10/2020
 TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh
 TKB 02 LỚP DHA18A, DHA18B THỰC HIỆN TỪ 10.10.2020 (các lớp VB2, ĐHLT còn lại vần theo TKB cũ)

 Tiêu điểm
 
 Thông báo họp chi bộ thường kỳ tháng 10/2020 vào lúc 9h00 thứ 5 ngày 29/10/2020
 Kế hoạch tổ chức hoạt động đồng diễn “Let’s Dance Flashmob
 TKB và Phòng học áp dụng từ 26.10.2020 đến 31.10.2020 từ PĐT.Tuần 13
 TKB và Phòng học các lớp.Mới (có môn chung cho tất cả các khóa, kể cả K20). Tuần 12, từ ngày 19.10.2020.PĐT gửi
 Danh sách CBGV dự Lễ khai giảng vào lúc 7h30 sáng Thứ 2 ngày 19.10.2020
 TB về việc xét cấp học bổng "Tiếp sức đến trường" của Trường
 TB kê khai Thuế TNCN năm 2020 của Trường
 TB về việc tham dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Trường lúc 7h30 thứ 2 ngày 19/10/2020
 TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh
 TKB 02 LỚP DHA18A, DHA18B THỰC HIỆN TỪ 10.10.2020 (các lớp VB2, ĐHLT còn lại vần theo TKB cũ)

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481