Thứ năm, 13/08/2020    
Tìm kiếm:    


 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 03 lớp DAH19A, DAH19B, DALV19. Mới nhất

 MẪU ĐIỂM RÈN LUYỆN
     BIEU MAU DIEM REN LUYEN HOC KY. new (bắt đầu từ năm học 2016-2017)
 MẪU ĐƠN CỦA HSSV
     Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (Mẫu 3B)

 NĂM HỌC 2019-2020
     Kế hoạch năm học 2019-2020

 


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ

 ĐẠI HỌC
     Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy

 CAO ĐẲNG
     Chương trình cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     TB số 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018 về việc triển khai đăng ký học phần HKII-2018-2019 đối với bậc ĐH

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     THÔNG BÁO họp đánh giá, xếp loại viên chức NH 2019-2020

 CÔNG ĐOÀN
     Thông báo số 73/TB-CĐCS ngày 06/9/2019 của CĐCS Trường v/v tổ chức trung thu 2019

 ĐOÀN THANH NIÊN
     Giải bóng đá nữ truyền thống LCĐ Khoa Ngoại ngữ lần VI

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2-CĐ K19-HKII-2019-2020.Mrs.Lý

 TIN TỨC CỦA KHOA
     TKB dạy học trực tuyến bắt đầu từ 15.8.2020.HKI-2020-2021 các lớp DAH18AB,DAH19AB,DALV19.

 Tin mới nhất
 
 TKB dạy học trực tuyến bắt đầu từ 15.8.2020.HKI-2020-2021 các lớp DAH18AB,DAH19AB,DALV19.
 TKB dạy học trực tuyến bắt đầu từ 10.8.2020.HKI-năm học 2020-2021.form PĐT
 THÔNG BÁO họp đánh giá, xếp loại viên chức NH 2019-2020
 Lịch thi HK2-2019-2020 các lớp DAL18, DAH18AB, DALV19, DAH19AB
 TB họp Chi bộ thường kỳ vào sáng thứ 6 ngày 17/7/2020
 Lịch thi HK2 - 2019-2020 dành cho các lớp CSA18 từ ngày 20.07.2020
 TKB&Phân P.Học HK2-2019-2020. Tuần 50 (Từ 22.6.2020).PĐT
 Thông báo về Lễ tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 16-năm 2020
 Thông báo về địa điểm nhận bài và chấm bài thi môn chung kể từ HK2 - 2019-2020
  Lịch thi HK2 - 2019-2020 dành cho các lớp DSA17AB, DTA17

 Tiêu điểm
 
 TKB dạy học trực tuyến bắt đầu từ 15.8.2020.HKI-2020-2021 các lớp DAH18AB,DAH19AB,DALV19.
 TKB dạy học trực tuyến bắt đầu từ 10.8.2020.HKI-năm học 2020-2021.form PĐT
 THÔNG BÁO họp đánh giá, xếp loại viên chức NH 2019-2020
 Lịch thi HK2-2019-2020 các lớp DAL18, DAH18AB, DALV19, DAH19AB
 TB họp Chi bộ thường kỳ vào sáng thứ 6 ngày 17/7/2020
 Lịch thi HK2 - 2019-2020 dành cho các lớp CSA18 từ ngày 20.07.2020
 TKB&Phân P.Học HK2-2019-2020. Tuần 50 (Từ 22.6.2020).PĐT
 Thông báo về Lễ tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 16-năm 2020
 Thông báo về địa điểm nhận bài và chấm bài thi môn chung kể từ HK2 - 2019-2020
  Lịch thi HK2 - 2019-2020 dành cho các lớp DSA17AB, DTA17

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481