Thứ tư, 27/01/2021    
Tìm kiếm:    


 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 03 lớp DAH19A, DAH19B, DALV19. Mới nhất

 MẪU ĐIỂM RÈN LUYỆN
     BIEU MAU DIEM REN LUYEN HOC KY. new (bắt đầu từ năm học 2016-2017)
 MẪU ĐƠN CỦA HSSV
     Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (Mẫu 3B)

 NĂM HỌC 2019-2020
     Kế hoạch năm học 2019-2020

 


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ

 ĐẠI HỌC
     Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy

 CAO ĐẲNG
     Chương trình cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     Lịch thi MÔN CHUNG HKI-2020-2021 của K18,K19 - bắt đầu từ 30/11/2020

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP SINH VIÊN LÀO (TỪ NGÀY 02/12/2020-06/12/2020).PĐT

 CÔNG ĐOÀN
     TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh

 ĐOÀN THANH NIÊN
     CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Thông báo tổ chức Ngày Nhà giáo VN 20.11.2020

 TIN TỨC CỦA KHOA
     TKB HK2-2020-2021 thực hiện từ 30.01.2021 của 02 lớp DAH19A, DAH19B

 Tin mới nhất
 
 TKB HK2-2020-2021 thực hiện từ 30.01.2021 của 02 lớp DAH19A, DAH19B
 Lịch thi môn chung HKI-2020-2021 khóa 20 chính qui, bắt đầu từ ngày 01.3.2021
 Đề cương ôn tập Tiếng Anh 1-CĐMN K20-HKI-2020-2021.Mrs.K.Hoảng
 Lịch thi HK1-2020-2021.DAH20,DALV20 bắt đầu từ ngày 06.3.2021 (có điều chỉnh ngày 27.01.2021)
 Lịch thi HK1-2020-2021.DSA20,DAT20 (môn Riêng) bắt đầu từ ngày 01.3.2021
 Lịch thi HK1-2020-2021.DSA20,DAT20 (môn Riêng) bắt đầu từ ngày 01.3.2021
 Đề cương ôn tập Tiếng Anh 1-ĐH K20-HKI-2020-2021.Mrs.D.My
 TKB tuần 25 từ ngày 18.01.2021 from PĐT
 TKB tuần 24 từ ngày 11.01.2021 from PĐT (lưu ý có TKB của DSA18,DTA18)
 Lịch thi HKI-2020-2021 các lớp DAH19A, DAH19B, DALV19 (có điều chỉnh lớp DALV19)

 Tiêu điểm
 
 TKB HK2-2020-2021 thực hiện từ 30.01.2021 của 02 lớp DAH19A, DAH19B
 Lịch thi môn chung HKI-2020-2021 khóa 20 chính qui, bắt đầu từ ngày 01.3.2021
 Đề cương ôn tập Tiếng Anh 1-CĐMN K20-HKI-2020-2021.Mrs.K.Hoảng
 Lịch thi HK1-2020-2021.DAH20,DALV20 bắt đầu từ ngày 06.3.2021 (có điều chỉnh ngày 27.01.2021)
 Lịch thi HK1-2020-2021.DSA20,DAT20 (môn Riêng) bắt đầu từ ngày 01.3.2021
 Lịch thi HK1-2020-2021.DSA20,DAT20 (môn Riêng) bắt đầu từ ngày 01.3.2021
 Đề cương ôn tập Tiếng Anh 1-ĐH K20-HKI-2020-2021.Mrs.D.My
 TKB tuần 25 từ ngày 18.01.2021 from PĐT
 TKB tuần 24 từ ngày 11.01.2021 from PĐT (lưu ý có TKB của DSA18,DTA18)
 Lịch thi HKI-2020-2021 các lớp DAH19A, DAH19B, DALV19 (có điều chỉnh lớp DALV19)

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481