Thứ sáu, 27/05/2022    
Tìm kiếm:    


 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 lớp DSA19 mới nhất (có bố sung)

 MẪU ĐIỂM RÈN LUYỆN
     BIEU MAU DIEM REN LUYEN HOC KY. new (bắt đầu từ năm học 2016-2017)
 MẪU ĐƠN CỦA HSSV
     Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (Mẫu 3B)

 NĂM HỌC 2021-2022
     Kế hoạch năm học 2021-2022

 


 QĐ 513 CỦA TRƯỜNG
     TB 981/TB-ĐHPVĐ ngày 31.12.2021 về việc HỌC PHÍ 2021-2022

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ

 ĐẠI HỌC
     Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy

 CAO ĐẲNG
     Chương trình cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     CV DE NGHI CAP HOC BONG VESDEC (PGSTS LE TRINH)

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 - HK2-2021-2022.Hệ CĐSP.Mrs.My

 CÔNG ĐOÀN
     TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh

 ĐOÀN THANH NIÊN
     CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Thông báo ĐKHP được mở (có bổ sung SV đăng ký sau) HKI-2021-2022.From Minh ĐT

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường

 Tin mới nhất
 
 File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 lớp DSA19 mới nhất (có bố sung)
 Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường
 Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học phần (online) HK 1 Năm học 2022-2023
 Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 - HK2-2021-2022.Hệ CĐSP.Mrs.My
 Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 43 (từ ngày 23/05/2022).From Phòng ĐT
 Thông báo về việc sử dụng thư viện số
 TB Kết Qủa lấy ý kiến PHAN HOI VE NCKH VA SHTT NAM HOC 2021-2022
 CV DE NGHI CAP HOC BONG VESDEC (PGSTS LE TRINH)
 THONG BAO TUYEN DUNG SINH VIEN NGOAI NGU
 THONG BAO KHAO SAT CONG TAC HỖ TRỢ SV 2022

 Tiêu điểm
 
 File F1 (Nhập điểm thành phần) HK2-2021-2022 lớp DSA19 mới nhất (có bố sung)
 Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường
 Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học phần (online) HK 1 Năm học 2022-2023
 Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 - HK2-2021-2022.Hệ CĐSP.Mrs.My
 Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 43 (từ ngày 23/05/2022).From Phòng ĐT
 Thông báo về việc sử dụng thư viện số
 TB Kết Qủa lấy ý kiến PHAN HOI VE NCKH VA SHTT NAM HOC 2021-2022
 CV DE NGHI CAP HOC BONG VESDEC (PGSTS LE TRINH)
 THONG BAO TUYEN DUNG SINH VIEN NGOAI NGU
 THONG BAO KHAO SAT CONG TAC HỖ TRỢ SV 2022

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481