Thứ sáu, 22/10/2021    
Tìm kiếm:    


 MẪU ĐIỂM HỌC TẬP
     Biểu mẫu nhập điểm quá trình học tập các học phần 04 lớp DAH20A,DAH20B,DALV20A,DALV20B. HK1-2020-2021

 MẪU ĐIỂM RÈN LUYỆN
     BIEU MAU DIEM REN LUYEN HOC KY. new (bắt đầu từ năm học 2016-2017)
 MẪU ĐƠN CỦA HSSV
     Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (Mẫu 3B)

 NĂM HỌC 2019-2020
     Kế hoạch năm học 2019-2020

 


 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ

 ĐẠI HỌC
     Chương trình đào tạo đại học tiếng Anh hệ chính quy

 CAO ĐẲNG
     Chương trình cao đẳng tiếng Anh hệ chính quy

 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     Lịch thi HK2-2020-2021.DSA20,DAT20 (môn Riêng), DTA17 (02 SV lớp Riêng).thi ONLINE bắt đầu từ 13h30 thứ 5 ngày 12.8.2021

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     TB 560 của Trường về việc triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" trên thiết bị di động.

 CÔNG ĐOÀN
     TB tham gia dự thi online về Bộ Luật Lao động 2019 của Liên đoàn Lao động Tỉnh

 ĐOÀN THANH NIÊN
     CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Thông báo ĐKHP được mở (có bổ sung SV đăng ký sau) HKI-2021-2022.From Minh ĐT

 TIN TỨC CỦA KHOA
     TB Hội thảo cấp Khoa (Lần 1) năm học 2021-2022

 Tin mới nhất
 
 TB Hội thảo cấp Khoa (Lần 1) năm học 2021-2022
 Các biểu mẫu về Kê khai Thuế TNCN năm 2021 của Trường
 Thông báo của Trường về việc rà soát thông tin Bảo hiểm thất nghiệp của cá nhân
 KẾ HOẠCH Thi HKI-2021-2022 của Trường (tất cả các khóa, các hệ đào tạo)
 TKB tuần 11 các lớp VB2, ĐHLT, thực hiện từ ngày 11.10.2021.Khoa NN
 TKB (có đ.chỉnh) tuần 11 từ ngày 11.10.2021 đến ngày 16.10.2021.Toàn trường from Phòng ĐT
 TKB tuần 10 từ ngày 04.10.2021 đến ngày 10.10.2021.Toàn trường from Phòng ĐT
 TKB tuần 10 từ ngày 04.10.2021 đến ngày 10.10.2021.Khoa NN
 TKB tuần 9 từ ngày 27.9.2021 đến ngày 02.10.2021 toàn trường.From P.Đào tạo
 TKB tuần 8 từ ngày 20.9.2021 toàn trường.From P.Đào tạo

 Tiêu điểm
 
 TB Hội thảo cấp Khoa (Lần 1) năm học 2021-2022
 Các biểu mẫu về Kê khai Thuế TNCN năm 2021 của Trường
 Thông báo của Trường về việc rà soát thông tin Bảo hiểm thất nghiệp của cá nhân
 KẾ HOẠCH Thi HKI-2021-2022 của Trường (tất cả các khóa, các hệ đào tạo)
 TKB tuần 11 các lớp VB2, ĐHLT, thực hiện từ ngày 11.10.2021.Khoa NN
 TKB (có đ.chỉnh) tuần 11 từ ngày 11.10.2021 đến ngày 16.10.2021.Toàn trường from Phòng ĐT
 TKB tuần 10 từ ngày 04.10.2021 đến ngày 10.10.2021.Toàn trường from Phòng ĐT
 TKB tuần 10 từ ngày 04.10.2021 đến ngày 10.10.2021.Khoa NN
 TKB tuần 9 từ ngày 27.9.2021 đến ngày 02.10.2021 toàn trường.From P.Đào tạo
 TKB tuần 8 từ ngày 20.9.2021 toàn trường.From P.Đào tạo

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481