Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    TS. Lê Hoàng Duy
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 986 Quang Trung, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (055) 3 824 040
 Di động: 0918 417 617
 Email: lhduy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Thị Ánh Duyên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 6, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914735335
 Email: ttaduyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Đinh Thị Quỳnh Duyên
 Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 2- Phường Nghĩa Chánh-Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828488
 Di động: 0985329099
 Email: dtqduyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn