Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo
Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  TS. Lê Hoàng Duy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 986 Quang Trung, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (055) 3 824 040
Di động: 0918 417 617
Email: duy_lehoang@yahoo.com/ lhduy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Ánh Duyên
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 – p. Nghĩa Lộ - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914735335
Email: anhduyentt2009@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Đinh Thị Quỳnh Duyên
Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2- Phường Nghĩa Chánh-Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828488
Di động: 0985329099
Email: dtqduyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn