Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 64 Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0984740655
Email: dungph.etech03@gmail.com
Lý lịch khoa học

  KS. Trương Quang Dũng (A)
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 262 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914091188
Email: tqdung07@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Quang Dũng (B)
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 318/18 Nguyễn Trãi – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0982.799.590
Email: truongquangdungb@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 89 Bà Triệu, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0987 748 468
Email: ntndiep2002@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Kim Dung
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 199 Trần Hưng Đạo – Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0905 643 439
Email: dkdung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn