Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Huỳnh Thị Thanh Dung
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 8- P.Quảng Phú – TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3822459
 Di động: 0985.384.059
 Email: httdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Võ Thị Việt Dung
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 308/7 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3824040
 Di động: 0989 769 767
 Email: vtvdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Ngô Thị Thùy Dung
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0975567515
 Email: ngottdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Bùi Tá Duy
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 365 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055328830
 Di động: 0948495015
 Email: btduy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Hoàng Duy
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: 968/19 Quang Trung
 Điện thoại cơ quan: 0553824040
 Di động: 0972341366
 Email: nhduy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn