Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    Th.S Ngô Thị Thùy Dung
 Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0975567515
 Email: ngottdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Hoàng Duy
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: 968/19/18 Quang Trung
 Điện thoại cơ quan: 0553824040
 Di động: 0972341366
 Email: nhduy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Thị Ánh Duyên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 6, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914735335
 Email: ttaduyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn