Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trần Thanh Tùng
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm – Thành Phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905888475
 Email: tttung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phạm Thủy Tần
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 10 Phường Chánh lộ TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01644217123
 Email: pttan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Tấn Từ
 Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 Địa chỉ liên lạc: 111 Nguyễn Du, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0914011623
 Email: tttu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Bùi Văn Thanh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 912B Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0977.229323
 Email: bvthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Tuấn Thanh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: TT La Hà – Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0905475187
 Email: vtthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn