Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Lương Văn Nghĩa
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553.828.830
 Di động: 0913.498.804
 Email: lvnghia@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   GVC. ThS. Phạm Nghi
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: 159/10 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 - 3824158
 Di động: 0914011625
 Email: phamnghi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thị Ý Nguyện
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 822459
 Di động: 0963086068
 Email: ptynguyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Thị Kim Nguyệt
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc:
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01278757156
 Email: ttknguyet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Trí Nhân
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 145/23 Nguyễn Đình Chiểu; Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0919.367.857
 Email: ntrinhan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn