Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Lê Đình Phương
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 1/37 - Ngô Sĩ Liên, TP Qảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0913445794
Email: ldphuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Nhi Phương
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Tồ 5 phường Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0983542729
Email: nhiphuongnqn@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Minh Phương
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 110/6 Nguyễn Bỉnh Kiêm – P. Trần Phú – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553821313
Di động: 0986878602
Email: minhphuong1601@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Mỹ Phương
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc: 06 Phan Huy Ích-TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553.835031
Di động: 0937505567
Email: phuong.pvdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn