Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Thùy Linh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 454 Lê Lợi – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985005257
 Email: ntlinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Thị Thùy Linh
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0964 527 494.
 Email: vttlinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Bùi Văn Long
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 169 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0914217747
 Email: bvlong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Dương Thị Tùng Ly
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 8A, Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905011328
 Email: dttly@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên chính TS. Châu Văn Lương
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 511/22, Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553.710569
 Di động: 0914. 012.777
 Email: cvluong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn