Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Phạm Thị Quyên
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0979640098
 Email: ptquyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Quang Sanh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: xã Bình Thạnh Tây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905.760.197
 Email: tqsanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Tấn Sĩ
 Đơn vị: Phòng HCQT
 Địa chỉ liên lạc: 02/36 Ngô Sỹ Liên, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 7109899
 Di động: 0913493333
 Email: letansi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên ThS. Nguyễn Tấn Sự
 Đơn vị: Phòng Công tác- HSSV
 Địa chỉ liên lạc: Đội 1, Thống Nhất, Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553710899
 Di động: 0984390569
 Email: ntsu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Lương Tùng Sơn
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Tập thể khu B, Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0904797792
 Email: nltson@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn