Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Phạm Thủy Tần
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Tấn Từ
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 111 Nguyễn Du, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0914011623
Email: trantantu05@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  Trương Văn Thanh
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Văn Thanh
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 912B Quang Trung, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0977.229323
Email: bvthanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Diên Thái
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa SPXH - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 01216641337
Email:
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn