Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Võ Tấn Lộc
Đơn vị: Phòng HCQT
Địa chỉ liên lạc: 276/10 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3713123
Di động: 0949544849
Email: vtlocqng@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Thị Diệu Lý
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 56, Trần Quang Diệu, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0985011012
Email: Ledieuly72@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 373/35 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0965455198
Email: nthlien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Ngọc Liên
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0976 105855
Email: ngoclienpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 199/11, Bùi Thị Xuân, Tp. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (055) 3 824 040
Di động: 0166 724 6034
Email: quynhlien.timo@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn