Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  TS. Trần Thị Mai Đào
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc: 106 đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3835 266
Di động: 0984287151
Email: ttmdao@pdu.edu.vn, maidaoqn@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 88 Trương Định – T.phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553. 822459
Di động: 0984813943
Email: nthdao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đình Đức
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan: (055)3825366
Di động: 0914027733
Email: ndduc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Đào Minh Đức
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 68 Phạm Như Xương Tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905423314
Email: dmd2482004@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đăng Động
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0985 550 866
Email: dangdong.pvdqn1960@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn