Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  KS. Phạm Đình Chinh
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Ngọc Chung
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Trần Tế Xương - Tổ 12 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914434552
Email: nnchung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Trần Việt Cường
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828481
Di động: 09144282281
Email: tvcuong@pdu.edu.vn.com
Lý lịch khoa học

  CN. Hồ Văn Cường
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14 Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905378974
Email: hvcuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Phạm Hoàng Dũng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 64 Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0984740655
Email: dungph.etech03@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn