Chủ nhật, 26/03/2017    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017
 TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017
  Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp TCCN khóa 15
 TKB tuần 34 từ ngày 13-03-2017
 TKB tuần 34 từ ngày 13-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 33 từ ngày 06-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 33 từ ngày 06-03-2017
 FILE NHẬP ĐIỂM HKII NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP KTCN
 

 

 

MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

tttung@pdu.edu.vn


 THÔNG BÁO CBGV
     Kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp lớp DCL15
     PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP DCK12 VÀ LỚP DCK 10A,B
     Lịch sinh hoạt lớp GVCN-CVHT
     THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP DCK12
     Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH năm 2016 Khoa KTCN
     PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DCK11

 LICH THI NĂM HỌC 2016-2017
      Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp TCCN khóa 15
     Lịch thi HK1 lần 2 các lớp trung cấp khóa 15
     Điều động coi thi HK1 năm học 2016-2017 (lớp DCL15)
     Điều động coi thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 (đợt 2)
     Điều động coi thi môn chung HK1 năm học 2016-2017 (khóa 2016)
     Lịch thi HK1 năm học 2016-2017 lớp DCL15

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
     TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
     TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017
     TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017 (LỚP RIÊNG)
     TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017
     TKB tuần 34 từ ngày 13-03-2017
     TKB tuần 34 từ ngày 13-03-2017 (LỚP RIÊNG)

 THÔNG BÁO HSSV
     Thông báo về Hội thao truyền thống HSSV khoa KTCN năm 2017
     Thông báo V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt II 2014
     THÔNG BÁO SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 14/10/2014
     THÔNG BÁO THU HỒI SÁCH 2013-2014
     Thông báo V/v hoàn thành nộp học phí HKII 2013-2014
     FILE NHẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN HKII 2013-2014

 ĐOÀN THANH NIÊN
     LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN 2016
     THỂ LỆ CUỘC THI ĐƯỜNG ĐUA SÁNG TẠO KTCN 2016
     LCD KHOA KTCN KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG HSSV 2015
     THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN 2015
     THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG HSSV KTCN 2015
     Khai mạc giải bóng đá truyền thống Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 2014

 ĐIỂM TỔNG KẾT
     ĐIỂM TỔNG KẾT HK1 NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP
     ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP
     ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015 CÁC LỚP
     TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ 1 CÁC LỚP KHÓA 14
     ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014
     ĐIỂM HỌC KỲ I (2013-2014) KHÓA 13

 FILE MẪU NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN CÁC LỚP 2015-2016
     FILE NHẬP ĐIỂM HKII NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP KTCN
     FILE NHẬP ĐIỂM HKI NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP KTCN
     File nhập điểm DCL15 HKII (2015-2016)
     FILE NHẬP ĐIỂM HKII NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP KTCN
     FILE NHẬP ĐIỂM HKII NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP TRUNG CẤP KHÓA 14
     FILE NHẬP ĐIỂM HKI NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP KHÓA 15

 BIỂU MẪU DÙNG CHO GV
     Mẫu lịch trình tín chỉ
     BÁO GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015
     MẪU LÀM ĐIỂM HỌC LẠI CÁC LỚP TÍN CHỈ

 BIỂU MẪU DÙNG CHO SV
     Biểu mẫu xét rèn luyện
     QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
     Mau xet tot nghiep (danh cho SV tin chi)
     Biểu mẫu HS-SV


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 36 từ ngày 27-03-2017
 TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 35 từ ngày 20-03-2017
  Lịch thi HK2 năm học 2016-2017 các lớp TCCN khóa 15
 TKB tuần 34 từ ngày 13-03-2017
 TKB tuần 34 từ ngày 13-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 33 từ ngày 06-03-2017 (LỚP RIÊNG)
 TKB tuần 33 từ ngày 06-03-2017
 FILE NHẬP ĐIỂM HKII NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP KTCN

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901