Thứ năm, 30/03/2023    
Tìm kiếm:    

 

   TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

"KỸ NĂNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"


 THÔNG BÁO
     Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCK18 và các lớp khóa trước
     Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCĐL19
     Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCL19 và các khóa trước bảo vệ lại

 LICH THI
     Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 22
     Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 21
     Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy khóa 19-22

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022-2023
     Thời khóa biểu tuần 35 từ ngày 27-03-2023
     Thời khóa biểu tuần 34 từ ngày 20-03-2023
      Thời khóa biểu tuần 33 từ ngày 13-03-2023

 THÔNG BÁO HSSV
     Biểu mẫu dùng cho Đồ án tốt nghiệp
      LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV NĂM HỌC 2017-2018
     Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018

 ĐIỂM TỔNG KẾT
     ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
      ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 2 CÁC LỚP ĐH CHÍNH QUI NĂM HỌC 2021-2022
      ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 CÁC LỚP ĐH CHÍNH QUI NĂM HỌC 2021-2022

 BIỂU MẪU DÙNG CHO GV
     Mẫu lịch trình tín chỉ
     BÁO GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015
     MẪU LÀM ĐIỂM HỌC LẠI CÁC LỚP TÍN CHỈ

 BIỂU MẪU DÙNG CHO SV
     Biểu mẫu xét rèn luyện
     QUY ĐỊNH ĐỒ ÁN TN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
     Mau xet tot nghiep (danh cho SV tin chi)

 FILE NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN
     File nhập điểm thành phần năm học 2022-2023
     File nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
     File nhập điểm thành phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp khóa 18, 19, 20, 21

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 35 từ ngày 27-03-2023
 Thời khóa biểu tuần 34 từ ngày 20-03-2023
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 22
  Thời khóa biểu tuần 33 từ ngày 13-03-2023
 Thời khóa biểu tuần 32 từ ngày 06-03-2023
 Thời khóa biểu tuần 31 từ ngày 27-02-2023
 Thời khóa biểu tuần 30 từ ngày 20-02-2023
 Thời khóa biểu tuần 29 từ ngày 13-02-2023
 ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
 Thời khóa biểu tuần 28 từ ngày 06-02-2023

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901