Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Võ Thị Thiên Nga
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Bình Sơn – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0905608005
Email: thienngabm@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  CN. Phạm Anh Nga
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5 Phường Nghĩa Chánh,Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01255071582
Email: anhngaqn@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Nga
Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ liên lạc: Đội 5 - Thôn Điền Chánh - Xã Nghĩa Điền - Huyện Tư nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 055 2240901
Di động: 01285346799
Email: ntnga@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 1078 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 822459
Di động: 0987022227
Email: nhngan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 5/5/3 Lê Lợi, tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0934880896
Email: lemytieungoc@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn