Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Trần Lê Ngọc
Đơn vị: Phòng HCQT
Địa chỉ liên lạc: 44 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914159577
Email: tranlengoc1976@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Lương Văn Nghĩa
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553.828.830
Di động: 0913.498.804
Email: : nghia.itq@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Nghi
Đơn vị: Ban Giám Hiệu
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Ý Nguyện
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 822459
Di động: 0963086068
Email: ptynguyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Trí Nhân
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 145/23 Nguyễn Đình Chiểu; Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0919.367.857
Email: nguyentrinhan70@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn