Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 5/5/3 Lê Lợi, tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0934880896
 Email: lmtngoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Lê Ngọc
 Đơn vị: Phòng HCQT
 Địa chỉ liên lạc: 44 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914159577
 Email: tlngoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Ngô Thị Kim Ngọc
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Nhà 12-N337, Khu đô thị Lộc Phát - An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 090 754 2669
 Email: ntkngoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lương Văn Nghĩa
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553.828.830
 Di động: 0913.498.804
 Email: lvnghia@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   GVC. ThS. Phạm Nghi
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: 159/10 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 - 3824158
 Di động: 0914011625
 Email: phamnghi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn