Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Nguyễn Trung Nhân
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 154 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0914120727
Email: trungnhanpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Nhẫn
Đơn vị: Ban Giám Hiệu
Địa chỉ liên lạc: TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3729896
Di động: 0976960335
Email: nnhan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Phan Yến Nhi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Số 52, Nguyễn Thụy. T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0919345143
Email: leyennhi82@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Hạnh Nhi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 464 Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0974.424296
Email: hanhnhidhpvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Ý Nhi
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914217872
Email: pynhi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn