Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Trần Thị Kim Huệ
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Xóm 5, Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0974633014
Email: ttkhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Trần Xuân Huệ
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 11 Nguyễn Tự Tân, T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914121663
Email: txhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Trương Huy
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3 822 901
Di động: 0947 033 870
Email: huycdcd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Trần Ngọc Huy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 160/53 Trần Hưng Đạo , TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0986787753
Email: Tranngochuy.pdu.edu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Thị Lệ Huyền
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Khu dân cư số 6, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0978380180
Email: lehuyenpvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn