Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Trần Ngọc Hải
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Thị Thanh Hải
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 14- Phạm Văn Đồng- TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055-3828481
Di động: 0985012344
Email: ctthai@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Thanh Hải
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: 118/1 Đường Trương Định, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3821313
Di động: 0914012714
Email: thanhhaits@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 256 đường Lê Lợi thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0984740937
Email: haopdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 63 Nguyễn Trung Trực – Phường Chánh Lộ - Q.Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 822 459
Di động: 0977 187 211
Email: ntphao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn