Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Trần Ngọc Huy
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: 160/53 Trần Hưng Đạo , TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0986787753
 Email: tnhuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Cao Thị Lệ Huyền
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Khu dân cư số 6, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 02553825195
 Di động: 0978380180
 Email: ctlhuyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Bùi Thị Lệ Huyền
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 157/6 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0976.07.12.87
 Email: btlhuyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Huyền
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
 Điện thoại cơ quan: 055 3822459
 Di động: 0984.444.424
 Email: nthuyen@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Thị Thu Hường
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 204 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0986241884
 Email: ttthuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn