Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    TS. Nguyễn Văn Hưng
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ I, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0984884678
 Email: nvhung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Vương Cẩm Hương
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 176/1/2 Phan Đình Phùng-Thành phố Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985502962.
 Email: vchuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thị Thu Hương
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 333 Trần Hưng Đạo - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055-3828481
 Di động: 0905697072
 Email: ptthuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn