Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Nguyễn Thị Hạnh Nhi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 464 Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0974.424296
Email: hanhnhidhpvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Ý Nhi
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914217872
Email: pynhi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Tú Nhi
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 12 phường Chánh Lộ- Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055382848
Di động: 0914031031
Email: tunhinguyen2005@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Huỳnh Đinh Phát
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 055 3822459
Di động: 0977959959
Email: hdphat@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Phê
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 73 Nguyễn Cư Trinh, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0916.934.596
Email: phuongpheqn@yahoo.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn