Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  TS. Nguyễn Văn Hưng
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 34/36 Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0984884678
Email: hungspxh@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Vương Cẩm Hương
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 176/1/2 Phan Đình Phùng-Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0985502962.
Email: vuongcamhuong1980@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Văn Kính
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm xã hội, ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0973499407
Email: kinhsac64@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Trần Ngọc Khuê
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Đại học Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0938 723 911
Email: tnkhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Thị Khương
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Bình Thanh Tây, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01682499 020
Email: nguyenthikhuong07t1@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn