Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  KS. Bùi Trung Kiên
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 17- Phường Nghĩa Chánh - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3822901
Di động: 0984770171
Email: kienpdu@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0905773778
Email: Huynhngockieu76@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Lương Duyên Lai
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 61 Tố Hữu TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0988638226
Email: laiqng@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Hoàng Lan
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Đại Học Phạm Văn Đồng,Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914043189
Email: hoanglanqnvn2010@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Hà Văn Lâm
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 157/11 Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3828830
Di động: 0905967159
Email: hvlam07@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn