Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Phạm Thị Thu Hương
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 333 Trần Hưng Đạo - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055-3828481
 Di động: 0905697072
 Email: ptthuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Văn Kính
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm xã hội, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0973499407
 Email: nvkinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Trần Ngọc Khuê
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0938 723 911
 Email: tnkhue@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Nguyễn Thị Khương
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Bình Thanh Tây, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 01682499 020
 Email: ntkhuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Bùi Trung Kiên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 17, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3822901
 Di động: 0984770171
 Email: btkien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn