Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Thị Nhi Phương
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Tồ 5 phường Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0983542729
 Email: ntnphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phạm Thị Minh Phương
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 110/6 Nguyễn Bỉnh Kiêm – P. Trần Phú – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553821313
 Di động: 0986878602
 Email: ptmphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Mỹ Phương
 Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
 Địa chỉ liên lạc: 06 Phan Huy Ích-TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553.835031
 Di động: 0937505567
 Email: ntmphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn