Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Huỳnh Đinh Phát
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 055 3822459
Di động: 0977959959
Email: hdphat@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Phê
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 73 Nguyễn Cư Trinh, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0916.934.596
Email: phuongpheqn@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  KS. Lê Văn Phúc
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc: Tổ 9 Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3 835031
Di động: 0985011007
Email: lvphuc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Vĩnh Phối
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa-Nghĩa Hành-Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0918162283
Email: vinhphoi@gmail.com
Lý lịch khoa học

 PGS. TS. Phạm Đăng Phước
Đơn vị: Ban Giám Hiệu
Địa chỉ liên lạc: K58/12 Ngô Sỹ Liên – TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 055 3922908
Di động: 0905118835
Email: pdphuoc@pdu.edu.vn; pphamdang@yahoo.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn