Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 43, năm học 2021-2022 (Từ 23/05/2022 đến 29/05/2022)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  23/05/2022
14h00
Họp chuẩn bị nội dung trình Hội đồng trường:
1. Họp bàn cơ cấu lao động làm việc tại các đơn vị thuộc trường
2. Họp góp ý về sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục, mục tiêu phát triển của trường
TP: CTHĐT, HT, Phòng TCCB, Trưởng các đơn vị, Bí thư ĐT, Chủ tịch CĐCS
   Phòng họp số 1
T2- Nhà A1 CS 509 PĐP
               THỨ BA 24/05/2022
 14h00 Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 
TP: HT
  Hội trường 
Tỉnh ủy 
               THỨ TƯ 25/05/2022
7h00 Tiếp CBVC và HSSV định kỳ (cả ngày)   Phòng TCCB
T3-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với tập thể Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy trường
TP: Đoàn giám sát (theo Quyết định số 1158-QĐ/ĐUK ngày 05/4/2022) và Ban Chấp hành Đảng bộ trường
   Phòng họp số 1
T2- Nhà A1 CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 26/05/2022
 14h30 Họp xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp bậc đại học liên thông chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí năm học 2021 - 2022
TP: Theo Quyết định số 211/QĐ-ĐHPVĐ ngày 05/5/2022.
  Phòng họp số 1
T2- Nhà A1 CS 509 PĐP 
               THỨ SÁU 27/05/2022
 14h00 Thường trực Tỉnh Đoàn làm việc với Thường vụ Đảng ủy và Đoàn trường: Duyệt hồ sơ Đại hội Đoàn trường
TP: Thường trực Tỉnh Đoàn, Thường trực Đảng ủy, đ/c Võ Tấn Lộc (UV Ban Thường vụ ĐU) và BTV Đoàn Trường khoá V
   Phòng họp số 1
T2- Nhà A1 CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 28/05/2022
6h30 Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
TP: Hội đồng thi, Thí sinh dự thi
  Hội trường KLF
CS 986 QT
7h00 
Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (cả ngày)
TP: Hội đồng thi, Thí sinh dự thi
TP:ạch công chc, thăng hng viên chc lênchuyên viên chuyên viên chính năm 2021 ca tnh Qung Ngã
  Nhà G
CS 509 PĐP 
9h00 Lễ trao học bổng của Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC) dành cho SV xuất sắc năm 2022 Thành phần tham dự: - Ông Lê Trình, Viện trưởng, đại diện nhà tài trợ - Đại diện Hội đồng trường - Đại diện Hội khuyến học trường - Đại diện BTV Đoàn trường - Đại diện lãnh đạo các khoa có SV nhận học bổng - Đại diện lãnh đạo các phòng: KHTC; CTHSSV; TTHTSV-QHDN&KN - 10 sinh viên nhận học bổng   Phòng họp số 1
T2- Nhà A1 CS 509 PĐP
              CHỦ NHẬT 29/05/2022
 6h30
Họp Ban Coi thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
TP: Ban Coi thi 
  Phòng G202 Nhà G
CS 509 PĐP
7h00 Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
- Thi Ngoại ngữ tại Nhà G
- Thi Tin học tại Nhà H
TP: Ban Coi thi, thí sinh dự thi
  - Nhà G
- Nhà H
CS 509 PĐP
 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn