Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 52, năm học 2018-2019 (Từ 15/07/2019 đến 21/07/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 15/07/2019
14h00 Họp thống nhất Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
TP: BGH, P. Đào tạo, Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm
  Phòng họp số 1
T2, Nhà A1
CS509 PĐP
14h00 Họp Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 và bàn công tác tổ chức Hội thao truyền thống Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2019
TP: PHT (đ/c Đào), Phòng TCCB
  Sở Y tế
              THỨ BA 16/07/2019
 7h30 Hội thảo khoa học cấp tỉnh: "Tư liệu Hán Nôm tại Quảng Ngãi - Giá trị, thực trạng và giải pháp bảo tồn"
TP: Theo Kế hoạch số 813/KH-SVHTTDL ngày 09/7/2019 của Sở VHTT và DL, Khách mời (theo Giấy mời ); Mời CBVC, GV nhà trường có quan tâm đến dự
  Phòng Hội thảo
T1, Nhà A2
CS509 PĐP 
15h00  Họp Công đoàn Trường
TP: BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch CĐBP, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường
  Phòng họp số 1
T2, Nhà A1
CS509 PĐP 
              THỨ TƯ 17/07/2019
8h00 Dự Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH
TP: PHT (đ/c Thám), TP ĐT (đ/c Hoàng), PTPPT KT-ĐBCLGD (đ/c Từ)
  Đại học Đà Nẵng 
 8h00 Họp thông qua dự thảo Đề án cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
TP: Tổ xây dựng Đề án (theo Quyết định)
(HOÃN - CHUYỂN SANG CHIỀU THỨ 5)
  Phòng họp số 1
T2, Nhà A1
CS509 PĐP  
14h00 Họp bàn thành lập Hội Khuyến học cơ sở
TP: HT, PHT (đ/c Đào), Trưởng các đơn vị: TCCB, CTHSSV, HC-QT, KHTC, TT HTSV&QHDN; Mời Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV dự
  Phòng họp số 1
T2, Nhà A1
CS509 PĐP  
              THỨ NĂM 18/07/2019
14h00  Họp thông qua dự thảo Đề án cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
TP: Tổ xây dựng Đề án (theo Quyết định)
   Phòng họp số 1
T2, Nhà A1
CS509 PĐP  
              THỨ SÁU 19/07/2019
 8h00 Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Liên lạc Trường THBDMN Trung bộ
TP: Ban Liên lạc 
(HOÃN)
    Phòng họp số 1
T2, Nhà A1
CS509 PĐP  
              THỨ BẢY 20/07/2019
       
            CHỦ NHẬT 21/07/2019
       
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn