Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 17/9/2018
8h00 Khai giảng lớp Tiếng Trung dành cho Bộ đội Biên phòng tỉnh
TP: HT, đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐT, KHTC, HC-QT, TT NN-TH
  Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
13h30 Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới
TP: Đảng ủy Khối, học viên lớp học (theo Thông báo)
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
14h00 Họp Tổ Xây dựng Đề án đổi mới sắp xếp
TP: BGH; Thành viên Tổ
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA  18/9/2018
       
               THỨ TƯ 19/9/2018
 16h30 Họp Ban Nữ công
TP: Ban Nữ công, mời phụ trách Nữ công của các Công đoàn bộ phận
   Phòng họp số 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 20/9/2018
14h00  Họp triển khai kế hoạch bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
TP: BGH; Phòng Đào tạo; Lãnh đạo khoa và Trưởng Bộ môn: SPXH, LLCT 
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
               THỨ SÁU 21/9/2018
7h30 Họp Tổ Xây dựng Đề án đổi mới sắp xếp
TP: BGH; Thành viên Tổ
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
8h00 Dự Tọa đàm "Nhà báo và Mạng xã hội"
TP: PHT (đ/c Thám)
  KS Cẩm Thành
14h00 Họp Ban tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức Trường
TP: BGH, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐTN, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng các Phòng: TCCB, QLKH&HTQT, HC-QT, KHTC, ĐT, KT-ĐBCLGD, CTHSSV
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY  22/9/2018
 7h30 Lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
(Lớp học cả ngày)

   Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
               CHỦ NHẬT 23/9/2018    
  7h30 Lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
(Lớp học cả ngày)

  Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP 
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn