Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site

Lịch tuần công tác 12, năm học 2020-2021 (Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  18/10/2021
 14h00
Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án các Công trình DD&CN tỉnh làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TP: HT, Phòng HC-QT
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 19/10/2021
9h00
Họp Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các trường đại học địa phương công bố Quyết định công nhận Chủ nhiệm Câu lạc bộ (trực tuyến)
TP: Hiệu trưởng
  Phòng Hiệu trưởng
15h30
Họp BCH Công đoàn cơ sở mở rộng
TP: UV BCH Công đoàn, UBKT Công đoàn, Chủ tịch CĐBP
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 20/10/2021
       
               THỨ NĂM 21/10/2021
       
               THỨ SÁU 22/10/2021
8h00
Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục đại học do Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức (trực tuyến)
TP: CT HĐT, HT, Trưởng các đơn vị
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Thẩm định tài liệu BDNVSP năm 2021
TP: Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 266/QĐ-ĐHPVĐ ngày
2/7/2021. (CT: đ/c Thám; các ủy viên: Thầy Nghĩa (CNTT), Cô Phương (SPTN), Thầy Thanh, Thầy Kính, Cô Huệ (SPXH), thầy Thông)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 23/10/2021
 
 
 
   
               CHỦ NHẬT 24/10/2021
       
 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn