Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site

Lịch tuần công tác 25, năm học 2020-2021 (Từ 25/01/2021 đến 31/01/2021)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  25/01/2021
7h00 Tiếp CBVC và SV định kỳ (cả ngày)   Phòng TCCB
T3-Nhà A1-Cs 509 PĐP
7h30
Họp triển khai Công văn của Sở Nội vụ
TP: Ban Thường vụ, BGH, Trường các đơn vị: TCCB, SPXH; Chủ tịch Công đoàn Trường
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
TP: Toàn thể Đảng viên
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
               THỨ BA  26/01/2021
9h00
Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác liên kết đào tạo
TP: Đại diện BGH, Lãnh đạo Trung tâm ĐTTX, Chuyên viên phụ trách công tác liên kết đào tạo Trung tâm
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐ
14h00
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức chương trình "Tiếp bước trường thi" năm 2021 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TP. BGH, Trưởng các đơn vị: HC-QT, KHTC, CTHSSV, KT- ĐBCLGD, TT HTSV-QHDN & KN; Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên; Thường trực Tổ TT&TVTS; Mời đ/c Lê Tấn Sĩ (HC-QT) dự
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản làm việc với các đơn vị để in sổ năm 2019
TP: Tổ Thư ký, mời CB phụ trách tài sản các đơn vị sau phối hợp:
Khoa CNTT, Khoa Kinh tế 
(Yêu cầu CB phụ trách tài sản của các đơn vị mang theo sổ TS và danh mục theo dõi tài sản tại đơn vị qua các năm để đối chiếu)
  Phòng họp Hiệu trưởng
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
               THỨ TƯ 27/01/2021
8h00 Xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 (đợt 1), năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học khóa 16, 17, 19 và cao đẳng khóa 18, 19
TP: Theo Thông báo số 32/TB-ĐHPVĐ ngày 15/01/2021.
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Làm việc với Ban Quản lý Dư án các Công trinh DD&CN tỉnh
TP: PHT (đ/c Thám), Phòng HC-QT
  Phòng họp
Ban Quản lý Dự án
14h00 Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản làm việc với các đơn vị để in sổ năm 2019
TP: Tổ Thư ký, mời CB phụ trách tài sản các đơn vị sau phối hợp:
Phòng Đào tạo, Phòng CT-HSSV
(Yêu cầu CB phụ trách tài sản của các đơn vị mang theo sổ TS và danh mục theo dõi tài sản tại đơn vị qua các năm để đối chiếu)
  Phòng họp Hiệu trưởng
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 28/01/2021
14h00 Tổ rà soát, đối chiếu kiểm kê tài sản làm việc với các đơn vị để in sổ năm 2019
TP: Tổ Thư ký, mời CB phụ trách tài sản các đơn vị sau phối hợp:
Khoa SPXH 
(Yêu cầu CB phụ trách tài sản của các đơn vị mang theo sổ TS và danh mục theo dõi tài sản tại đơn vị qua các năm để đối chiếu)
  Phòng họp Hiệu trưởng
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ SÁU 29/01/2021
7h30 Học tâp, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
TP: PHT (đ/c Đào)
  Hội trường
Tỉnh ủy
8h00  Xét công nhận tốt nghiệp các lớp đại học khóa 16, 18, các lớp cao đẳng khóa 18 và các lớp đại học, cao đẳng khóa trước
TP: Theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHPVĐ ngày21/01/2021, Trợ lý giáo vụ khoa
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY  30/01/2021
 8h00 Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ngãi
TP: PHT (đ/c Thám)
   Thị xã  Đức Phổ
14h00 Chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2021
TP: Theo Thông báo số 29/TB-ĐHPVĐ ngày 13/01/2021 của Trường
   Sân trường
CS 509 PĐP 
               CHỦ NHẬT 31/01/2021
        
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn