Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Tuyển sinh
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 09, năm học 2019-2020 (Từ 16/09/2019 đến 22/09/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
               THỨ HAI 16/09/2019
 
 
   
              THỨ BA 17/09/2019
16h00

Họp Nữ công CĐCS trường
TP:  Ban Nữ công CĐCS trường và Phụ trách nữ công các CĐBP

  Phòng họp số 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
 
              THỨ TƯ 18/09/2019
8h00-9h00 Làm việc với Chuyên gia Leah Passauer
TP: BGH, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
13h30-15h00
Chuyên gia Leah Passauer trao đổi học thuật với giảng viên Khoa Ngoại ngữ
TP: Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Phòng Hội thảo
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
              THỨ NĂM 19/09/2019
8h00-11h00
Chuyên gia Leah Passauer giao lưu khoa học với sinh viên và giảng viên Khoa Ngoại ngữ
TP: Đại diện BGH, Giảng viên, sinh viên Khoa Ngoại ngữ, Mời CBVC có quan tâm dự
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
              THỨ SÁU 20/09/2019
8h00 Họp Ban tổ chức Hội nghị CBVC Trường năm học 2019-2020
TP: BGH, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng các Phòng: TCCB, QLKH&HTQT, HC-QT, KHTC, ĐT, KT-ĐBCLGD, CTHSSV
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
15h00 Họp Công đoàn Trường
TP: BCH Công đoàn, Chủ tịch CĐBP
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
              THỨ BẢY 21/09/2019
       
            CHỦ NHẬT 22/09/2019
       
 

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn