Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/03/2019 đến 31/03/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 25/03/2019
 7h00 Tiếp CBVC và HSSV định kỳ (cả ngày)    Phòng TCCB
T3-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội PDU năm 2019
TP: Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc (Theo Quyết định số: 83/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/3/2019)
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 26/03/2019
 14h00 Họp Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản (Theo Quyết định 76/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/3/2019)
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 27/03/2019
 8h00 Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua Khối Thi đua VH-XH năm 2019
TP: PHT (đ/c Thám) 
   Sở Y tế
               THỨ NĂM 28/03/2019
7h30  Buổi giao lưu với GS. Sue Ann Lee - Học giả của chương trrinhf Fulbright về chủ đề "Nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học phát âm tiếng Anh"
TP: Lãnh đạo trường, toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ, CBGV có quan tâm 
  Hội trường KLF
986 Quang Trung 
7h30 Hội nghi phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019 (02 ngày 28 và 29/3/2019)
TP: PHT (đ/c Thám)
  KS Cẩm Thành
               THỨ SÁU 29/03/2019
       
               THỨ BẢY 30/03/2019
       
               CHỦ NHẬT 31/03/2019  
 7h00 Ngày hội Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Ngày hội PDU) năm 2019
TP: Theo Kế hoạch số: 355/KH-ĐHPVĐ ngày 20/3/2019, Ban chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc (Theo Quyết định số: 83/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/3/2019); Lãnh đạo, GV và HS các Trường THPT trong tỉnh; Khách mời (Theo Giấy mời)
   Sân trường
CS 509 Phan Đình Phùng 
18h30 Chương trình giao lưu Văn nghệ và Lửa trại truyền thống "Khát vọng PDU"   Sân trường
CS 509 Phan Đình Phùng
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn