Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site

Lịch tuần công tác 02, năm học 2020-2021 (Từ 17/08/2020 đến 23/08/2020)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 17/08/2020
 
 
   
               THỨ BA 18/08/2020
7h30
Xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2019-2020.
TP: Hội đồng xét giải thưởng (Theo QĐ số 285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 05/8/2020 và QĐ số 289/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/8/2020) và các sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng.
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2019-2020.
TP: Hội đồng xét giải thưởng (Theo QĐ số 285/QĐ-ĐHPVĐ ngày 05/8/2020 và QĐ số 289/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/8/2020) và các sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng.
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 19/08/2020
       
               THỨ NĂM 20/08/2020
       
               THỨ SÁU 21/08/2020
       
               THỨ BẢY 22/08/2020
       
               CHỦ NHẬT 23/08/2020
       
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn