Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo
Trung tâm


Liên kết site

Lịch tuần công tác 36, năm học 2016-2017 (Từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  27/03/2017
       
               THỨ BA  28/03/2017
       
               THỨ TƯ 29/03/2017
       
               THỨ NĂM 30/03/2017
       
               THỨ SÁU 31/03/2017
7h30 Thẩm định ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
TP: Các thành viên của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/02/2017
  Phòng họp số 1
Tầng 2 - CS 509 PĐP
               THỨ BẢY  01/04/2017
       
               CHỦ NHẬT 02/04/2017    
       
  
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn