Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 10 năm học 2023-2024 (Từ 02/10/2023 đến 08/10/2023)


THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  02/10/2023
7h30 Dự Lễ trao trao học bổng "Học không bao giờ cùng" năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, người lao động trong tỉnh
TP: Chủ tịch HĐT
  Trường THPT
Trần Quốc Tuấn
16h00

Họp thống nhất số liệu cập nhật, điều chỉnh Dự toán ngân sách 2024

TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: ĐT, CTSV, KT-ĐBCLGD, ĐTTX; Phòng KHTC: Trưởng, Phó phòng, Đ/c Thương, Đ/c Liên
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 03/10/2023
       
               THỨ TƯ 04/10/2023
8h00

Họp bàn công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng Kiến thức dân tộc

TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐT, ĐTTX, KHTC, KT-ĐBCLGD, SPXH, LLCT, KT
    Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 05/10/2023
       
               THỨ SÁU 06/10/2023
8h00

Họp giao ban tháng 10/2023

TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐTN
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2023-2024, Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục (chu kỳ 2)

TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐTN; Trưởng, Phó phòng TC-HC
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

TP: BTV Đảng ủy
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
15h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

TP: BCH Đảng bộ
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 07/10/2023
       
              CHỦ NHẬT 08/10/2023
 
     
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn