Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 36, năm học 2017-2018 (Từ 26/03/2018 đến 01/04/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 26/03/2018
16h30 Tổng kết cuộc thi sáng tạo clip hát Quốc ca
TP: BGH, BTV Đoàn trường, Phòng CT-HSSV, HC-QT, BCH Hội SV, các cá nhân nhận thưởng và khách mời theo giấy mời
  Phòng họp số 1
T2 - Nhà A2 - 509 PĐP 
               THỨ BA  27/03/2018
       
               THỨ TƯ 28/03/2018
       
               THỨ NĂM 29/03/2018
       
               THỨ SÁU 30/03/2018
       
               THỨ BẢY  31/03/2018
       
               CHỦ NHẬT 01/04/2018    
       
   

 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn