Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 19 năm học 2022-2023 (Từ 05/12/2022 đến 11/12/2022)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  05/12/2022
7h30
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (Thời gian: 2,5 ngày)
TP: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng
 
Hội trường T50
               THỨ BA 06/12/2022
       
               THỨ TƯ 07/12/2022
7h30
Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên tại huyện Bình Sơn
TP: Theo Công văn số 1118/ĐHPVĐ-ĐTTX ngày 02/12/2022
  Huyện Bình Sơn
14h00
Họp bàn về nhập cơ sở dữ liệu lên hệ thống HEMIS của Bộ GD&ĐT và cập nhật điều chỉnh một số tính năng của phần mềm BSC
TP: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Thành phần tham gia tập huấn theo Thông báo số 1112/TB-ĐHPVĐ ngày 30/11/2022
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Kiểm tra tiến độ, đánh giá giữa kỳ đề tài cấp cơ sở năm 2022:
(1) Đề tài: Xây dựng Hệ thống Học trực tuyến PDUEL tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Chủ nhiệm: TS. Lương Văn Nghĩa
TP: Hiệu trưởng: TS. Trần Đình Thám; Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/11/2022); Chủ trì đề tài và cán bộ tham gia; mời cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
15h00
Kiểm tra tiến độ, đánh giá giữa kỳ đề tài cấp cơ sở năm 2022:
Đề tài: Phát triển Ứng dụng di động phục vụ ôn tập và luyện thi trắc nghiệm ngoại ngữ, tin học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Chủ nhiệm: ThS. Phạm Khánh Bảo
TP: Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Đức Hoàng; Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 525/QĐ-ĐHPVĐ ngày 04/11/2022); Chủ trì đề tài và cán bộ tham gia; mời cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ NĂM 08/12/2022
8h00
Nghiệm thu đề tài cấp Trường: Nghiên cứu cách lựa chọn chỉ mục để tăng tốc độ xử lý câu lệnh select trong sqlite; Chủ trì: ThS. Phạm Thị Minh Thương
TP: Hiệu trưởng: TS. Trần Đình Thám; Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 528/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/11/2022); Chủ trì đề tài và cán bộ tham gia; mời cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự.
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Nghiệm thu đề tài cấp Trường: Nghiên cứu nhân tố tác động đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
TP: Hiệu trưởng: TS. Trần Đình Thám; Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 528/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/11/2022); Chủ trì đề tài và cán bộ tham gia; mời cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
16h00
Lãnh đạo trường làm việc với tập thể lãnh đạo Khoa NN về công tác cán bộ
TP: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; Phòng TCCB; Trưởng, Phó khoa và Trưởng các Bộ môn Khoa NN
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ SÁU 09/12/2022
7h30
Nghiệm thu đề tài cấp Trường:
(1) Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến biên độ dao động của trục chính máy phay CNC Router sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm; Chủ trì: TS. Trần Văn Thùy
(2) Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển quỹ đạo cho robot cá đẩy bởi các vây hông kiểu màng uốn lượn; Chủ trì: TS. Phạm Văn Anh
TP: Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Đức Hoàng; Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 528/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/11/2022); Chủ trì đề tài và cán bộ tham gia; mời cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
8h00
Họp giao ban tháng 12/2022 
TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐTN
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00
Nghiệm thu đề tài cấp Trường: Xây dựng chương trình huấn luyện ngoại khóa môn Võ Vovinam cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Chủ trì: ThS. Nguyễn Ngọc Cang
TP: Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Đức Hoàng; Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 528/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/11/2022); Chủ trì đề tài và cán bộ tham gia; mời cán bộ, giảng viên có quan tâm tham dự
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Đi công tác Hà Nội
TP: Hiệu trưởng
  Hà Nội
               THỨ BẢY 10/12/2022
 14h00 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa, khóa 27- lớp liên kết với Đại học Đà Nẵng
TP: Theo Công văn số 1117/ĐHPVĐ-ĐTTX ngày 02/12/2022  
   Hội trường KLF
CS 986 Quang Trung
              CHỦ NHẬT 11/12/2022
       
 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn