Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Tuyển Sinh 2016Hội thảo Quốc tế
Liên kết site

Lịch tuần công tác 27, năm học 2016-2017 (Từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  16/01/2017
13h30 Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, 05-NQ/TW và 06-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII
TP: Theo Công văn số 11-CV/ĐU ngày 13/01/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Hội trường KLF
CS 986 Quang Trung 
               THỨ BA  17/01/2017
       
               THỨ TƯ 18/01/2017
       
               THỨ NĂM 19/01/2017
 
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017
TP: Theo Thông báo số 119/TB-ĐHPVĐ ngày 09/01/2017
   
               THỨ SÁU 20/01/2017
       
               THỨ BẢY  21/01/2017
       
               CHỦ NHẬT 22/01/2017    
       
  
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn