Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site

Lịch tuần công tác 44, năm học 2019-2020 (Từ 08/06/2020 đến 14/06/2020)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 08/06/2020
 8h30 Công an tỉnh kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TP: PHT (đ/c Đào), Phòng HC-QT (Các đơn vị: CNTT, KTCN, H-S-MT, SPTN, KT,
TTHTSV&QHDN, TTTTTL: Các đơn vị cử đại điện lãnh đạo và CBVC phụ trách trực các phòng thí nghiệm, thực hành, ký túc xá, phòng đọc, kho,... để Đoàn công tác đi kiểm tra)
 
PH1 Tầng 2
và kiểm tra thực tế
tại các cơ sở của trường 
15h00 Họp BTV Công đoàn trường   Văn phòng
Công đoàn
16h00 Họp Công đoàn trường
TP: BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận
  Phòng họp số 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
               THỨ BA 09/06/2020
       
               THỨ TƯ 10/06/2020
       
               THỨ NĂM 11/06/2020
     
  
               THỨ SÁU 12/06/2020
8h00
Họp giao ban và Đảng ủy mở rộng
TP: BCH Đảng bộ, BGH, Bí thư các Chi bộ; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn CS; Bí thư Đoàn trường
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 13/06/2020
       
               CHỦ NHẬT 14/06/2020
       
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn