Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 19/11/2018
16h30  Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
TP: Toàn thể CBVC, NLĐ, CBVC đã nghỉ hưu, Khách mời và đại diện HSSV (Theo Thông báo số: 1331/TB-ĐHPVĐ ngày 09/11/2018)
  Sân trường
Cơ sở 509 PĐP
               THỨ BA 20/11/2018
  KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018)    
               THỨ TƯ 21/11/2018
 8h30 Họp thông qua báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017
TP: BGH,TT HTSV&QHDN, Trưởng các Khoa, Lãnh đạo phòng: ĐT, KT-ĐBCLGD, CTHSSV, HC-QT, KHTC
  Phòng họp 1 - Nhà A1
 Cơ sở 509 PĐP
               THỨ NĂM 22/11/2018
       
               THỨ SÁU 23/11/2018
       
               THỨ BẢY 24/11/2018
7h00   Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh cao học K38 các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản lý giáo dục; Phương pháp Toán sơ cấp; Khoa học máy tính; Ngôn ngữ Anh
TP: Hội đồng thi
  Nhà G
 Cơ sở 509 PĐP
               CHỦ NHẬT 25/11/2018    
7h00  Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh cao học K38 các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản lý giáo dục; Phương pháp Toán sơ cấp; Khoa học máy tính; Ngôn ngữ Anh
TP: Hội đồng thi
  Nhà G
 Cơ sở 509 PĐP
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn