Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 18, năm học 2019-2020 (Từ 18/11/2019 đến 24/11/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
               THỨ HAI 18/11/2019
 9h00 Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi
TP: BGH, Trưởng các phòng: Đào tạo, KHTC
  Sở GD&ĐT 
              THỨ BA 19/11/2019
              THỨ TƯ 20/11/2019
 7h30 Tọa đàm Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)
TP: Toàn thể CBVC, NLĐ, đại diện SV, Khách mời (theo Giấy mời)
(Theo Thông báo số 1394/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2019)
  Hội trường KLF
986 Quang Trung 
              THỨ NĂM 21/11/2019
 14h00 Họp xây dựng định mức các mục chi của kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học.
TP: BGH, lãnh đạo các đơn vị: TT NN-TH, KHTC; Trưởng khoa: CNTT, NN
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
              THỨ SÁU 22/11/2019
       
              THỨ BẢY 23/11/2019
       
            CHỦ NHẬT 24/11/2019
       
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn