Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 21/01/2019
       
               THỨ BA 22/01/2019
 14h00 Làm việc với Công ty CPDV Đông Phương về dự án KDC Phước Thạnh (phía Nam cơ sở 986 Quang Trung)
TP: BGH; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội CCB
   Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP 
16h00 Họp thành lập Hội đồng Khoa học và đào tạo
TP: BGH, Trưởng các đơn vị trực thuộc
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 23/01/2019
7h30  Dự Hội nghị Tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
TP: PHT (đ/c Thám)
   Hội trường 
Tỉnh ủy
               THỨ NĂM 24/01/2019
 15h00 Họp Ban liên lạc Trường THBDMN Trung bộ
TP: PHT (đ/c Thám)
    Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ SÁU 25/01/2019
7h00 Tiếp CBVC và HSSV (cả ngày)   Phòng TCCB
T3-Nhà A1-CS 509 PĐP
 16h30 Họp Tổng kết cuối năm 2018
TP: BGH; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc; Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Khách mời (theo Giấy mời)
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 26/01/2019
 7h30  Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, Năm học 2018 -2019.
TP: Sinh viên ĐH SP Khóa 15; Phòng Đào tạo
 
 Giảng đường 2
986 Quang Trung
7h30 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, Năm học 2018 - 2019.
TP: Sinh viên CĐ SP Tiểu học Khóa 16 và TCCN SP Tiểu học Khóa 17; Phòng Đào tạo
  Phòng D102
986 Quang Trung
14h00 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, Năm học 2018 - 2019.
TP: Sinh viên CĐ SP THCS Khóa 16; Phòng Đào tạo
 
Giảng đường 2
986 Quang Trung
14h00 Phổ biến nội qui, qui chế và nội dung kế hoạch Thực tập sư phạm, Năm học 2018 - 2019.
TP: Sinh viên CĐ SP Mầm non Khóa 16 và TCCN Mầm non Khóa 17; Phòng Đào tạo
  Phòng D102
986 Quang Trung
               CHỦ NHẬT 27/01/2019  
 10h00 Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học bằng 2, chuyên ngành Luật học (lớp liên kết với Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng)
TP: Theo Thông báo số 161/TB-ĐHPVĐ ngày 23/01/2019
 
 Hội trường KLF
986 Quang Trung
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn