Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 34 năm học 2022-2023 (Từ 20/03/2023 đến 26/03/2023)


THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI  20/03/2023
7h00

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Theo Chương trình
khảo sát chính thức
11h00 Đoàn trường và Hội Sinh viên họp Đội Thanh niên tình nguyện kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM
TP: Bí thư ĐT, Chủ tịch HSV và CLB tình nguyện Vfree
  Phòng họp số 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
13h30

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Theo Chương trình
khảo sát chính thức
14h00

Đoàn Đánh giá ngoài họp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường (lần 2)
TP:
- Đoàn Đánh giá ngoài
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Trưởng các khoa; Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc trường

  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ BA 21/03/2023
7h00

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Theo Chương trình
khảo sát chính thức
8h30 Tập huấn, trao đổi công tác tổ chức thi đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM đợt 1 năm 2023  (trực tuyến - lần 2)
TP: Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu; Phòng KT-ĐBCLGD (Đ/c Toàn, đ/c Vỹ; đ/c Tuấn); GĐ TTNN-TH (Đ/c Ngọc); Phó TP. CTSV (Đ/c Phương); K. CNTT (Đ/c Trung), K. SPXH (Đ/c Thanh), K. H-S-MT (Đ/c Thính), K. KT (Đ/c Huyền), K. GDTC-QPAN (Đ/c Thưởng), K. KTCN (Đ/c Dũng)
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
13h30

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  Theo Chương trình
khảo sát chính thức
14h00

Bế mạc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Phạm Văn Đồng

TP:

- Đoàn đánh giá ngoài

- Trường ĐHHPVĐ: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Giảng viên và Sinh viên
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
15h30 Họp BCH mở rộng
TP: UVBCH, CTCĐBP
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 22/03/2023
7h30 Dự họp thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TP: TP. TC-HC, Đ/c Chỉnh (P. TC-HC)
  Phòng họp số 1
UBND TPQN
 8h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN; CN cấp cơ sở thực hiện năm 2024 thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Khoa học tự nhiên

TP: Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/03/2023 và Quyết định số 73/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/03/2023); Cá nhân đề xuất các đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Khoa học tự nhiên
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
8h00

Tập huấn sử dụng hệ thống E-learning PDUEL (01 ngày).

TP: Báo cáo viên tập huấn, các giảng viên đăng ký tham gia tập huấn theo danh sách; các giảng viên thuộc khối phòng, trung tâm có quan tâm tham gia tập huấn
  Phòng H103
Nhà H, Khoa CNTT
8h00

Họp bàn tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc

TP: PHT (Đ/c Hoàng), TT. TTTL (Đ/c Nhi, đ/c Duyên)
  Sở VH-TT&DL
8h00

Họp Ban thư ký kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM

TP: Ban thư ký (theo Quyết định)
   Phòng họp số 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
14h00

Tập huấn cho toàn thể CBVC, SV tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM năm 2023 (đợt 1)

TP: Theo Quyết định số 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/3/2023
  Hội trường KLF
CS
 986 Quang Trung
19h00 Chung kết Tiếng hát sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng
TP: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các Chi ủy, Thầy cô giáo quan tâm và SV
  Hội trường KLF
986 Quang Trung
               THỨ NĂM 23/03/2023
8h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN; CN cấp cơ sở thực hiện năm 2024 thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật & công nghệ và Khoa học máy tính & thông tin

TP: PHT (Đ/c Hoàng), Thành viên Hội đồng (Theo Quyết định số 74/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/03/2023 và Quyết định số 75/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06/03/2023); Cá nhân đề xuất các đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật & công nghệ và Khoa học máy tính & thông tin
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
8h00

Họp Hội đồng thi và Trưởng, Phó các điểm thi; Trưởng, Phó Ban đề thi; Trưởng, Phó Ban Hậu cần kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM

TP: Theo Quyết định số 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16/3/2023
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
13h30

Họp Hội đồng thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM (lần 2)

TP: Hiệu trưởng; TP và PTP KT.ĐBCLGD
  Phòng họp số 2
T5-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00 Họp Thường trực điểm thi 43 (509 Phan Đình Phùng) kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM    Phòng họp số 3
T1-Nhà A2-CS 509 PĐP
14h00 Họp Thường trực điểm thi 44 (509 Quang Trung) kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM  

PH1, T2, Nhà A3

CS 986 QT
               THỨ SÁU 24/03/2023
8h00

Dự Lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

TP: Hiệu trưởng
 

Xã Phổ Thạnh,

Thị xã Đức Phổ
9h00

Họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 của sinh viên
TP: Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023 (theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHPVĐ ngày 18/3/2023)

 

 Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP

15h30

Tổng kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM

TP: Hội đồng thi, Ban Thư ký, Ban Bảo quản đề thi và bài thi, Ban Hậu cần và các điểm thi
 

Tại 02 điểm thi

CS 986 QT

CS 509 PĐP
               THỨ BẢY 25/03/2023
8h00 Ban bảo quản đề thi và bài thi đón và tiếp nhận đề thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM   CS 986 QT
15h30

Tổng kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM

TP: Hội đồng thi, Ban Thư ký, Ban Bảo quản đề thi và bài thi, Ban Hậu cần và các điểm thi
 

Tại 02 điểm thi

CS 986 QT

CS 509 PĐP
              CHỦ NHẬT 26/03/2023
6h00

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM tại tỉnh Quảng Ngãi

TP: Hội đồng thi (theo Quyết định), Thí sinh dự thi
 

Tại 02 điểm thi

CS 986 QT

CS 509 PĐP
Buổi chiều Ban Bảo quản đề thi và bài thi thực hiện bàn giao bài thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 (đợt 1) ĐHQG-HCM   CS 986 QT
 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn