Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/05/2019 đến 26/05/2019)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 20/05/2019
 8h00 Họp cán bộ chủ chốt
TP: BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ,Trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch CĐCS, Bí thư ĐT, Chủ tịch Hội CCB 
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
 8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng TCCB
   VP làm việc
Phòng TCCB
 9h30 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường vụ Công đoàn Trường
TP: Thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Công đoàn
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
14h00  Họp bàn công tác theo dõi tình hình dạy và học, coi thi của cán bộ giảng dạy 
TP: BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT; KT-ĐBCLGD, TCCB, HC-QT; Trưởng các Khoa. 
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP 
14h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng Đào tạo
  VP làm việc 
Phòng Đào tạo
18h30  Hội thi Hùng biện và Hát Tiếng Anh
TP: Khoa Ngoại ngữ, Khách mời (theo Giấy mời), CBVC và HSSV quan tâm
  Hội trường KLF
CS 986 Quang Trung 
               THỨ BA 21/05/2019
8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng KT - ĐBCLGD
  VP làm việc 
Phòng KT-ĐBCLGD
 14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2, liên thông trình độ đại học, cao đẳng năm 2019 
TP: Theo Quyết định số 142/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08/5/2019 
    Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
 14h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng KHTC
  VP làm việc 
Phòng KHTC 
15h30  Họp công tác mở các mã ngành đào tạo trình độ đại học 
TP: BGH, Trưởng các đơn vị: ĐT, TCCB, KHTC; Trưởng các Khoa. KT, CNTT 
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
               THỨ TƯ 22/05/2019
7h00 Ban Liên lạc Trường THBDMNTB làm việc với Huyện ủy Nghiã Hành
TP: PHT (đ/c Thám), Ban Liên lạc
  Huyện ủy
Nghiã Hành
8h00  Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng CT-HSSV
   VP làm việc 
Phòng CT-HSSV
14h00  Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản 
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Phòng QLKH-HTQT
  VP làm việc 
Phòng QLKH-HTQT 
               THỨ NĂM 23/05/2019
8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản (cả ngày)
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Ban QLKTX
   VP làm việc
Ban QLKTX 
9h00  Làm việc với Đoàn lãnh đạo tỉnh Sekong, Nước CHDCND Lào
TP: BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QLKH-HTQT, ĐT, CT-HSSV, HCQT, KHTC, SPXH, Ban QL KTX
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
 14h00 Làm việc với Khoa Kỹ thuật Công nghệ 
TP: BGH; Lãnh đạo các đơn vị: HC-QT, KHTC; Khoa KTCN: Lãnh đạo khoa, Trưởng các Bộ môn, GV Phạm Trường Tùng 
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐ
P
               THỨ SÁU 24/05/2019
8h00  Họp Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 và Tổ Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh
TP: Theo Quyết định 
   Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐ
P
8h00  Giám sát Chi bộ KTCN
TP: Theo Quyết định
  VP Khoa KTCN 
 8h00 Rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản (cả ngày)
TP: Tổ rà soát, kiểm tra kiểm kê tài sản, Ban QLKTX
  VP làm việc
Ban QLKTX  
14h00 Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
TP: BGH, Tổ xây dựng Đề án cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (theo Quyết định)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
 
               THỨ BẢY 25/05/2019
6h30 Đội bóng đá Nam, Đội bóng đá Nữ Công đoàn cơ sở Trường tham gia thi đấu Giải bóng đá Khối thi đua CĐCS các Trường đại học, cao đẳng tỉnh tổ chức
TP: Theo Quyết định 
  Trường Đại học
Tài chính - Kế toán
 
               CHỦ NHẬT 26/05/2019  
       
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn