Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Hội thảo khoa học
Thông tin
Liên kết site

Lịch tuần công tác 24, năm học 2019-2020 (Từ 20/01/2020 đến 26/01/2020)

THỜI GIAN NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ
CHỦ TRÌ ĐỊA ĐIỂM
              THỨ HAI 20/01/2020
 7h30 Lễ Trao học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XIV năm 2020
TP: Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Khách mời (theo Giấy mời)
  Nhà Đa chức năng
CS 986 QT
 14h00 Họp Tổ rà soát kiểm kê tài sản
TP: Tổ rà soát kiểm kê tài sản (theo Quyết định), đ/c Phạm Trường Tùng (PTP. HC-QT)
  Phòng họp số 1
T2-Nhà A1-CS 509 PĐP
 
               THỨ BA 21/01/2020
       
               THỨ TƯ 22/01/2020
        
               THỨ NĂM 23/01/2020
    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020    
               THỨ SÁU 24/01/2020
     NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH  2020    
               THỨ BẢY 25/01/2020
     NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH  2020    
               CHỦ NHẬT 26/01/2020
    NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH 2020    
   
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn