Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Văn Kính
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm xã hội, ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0973499407
Email: kinhsac64@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Trần Ngọc Khuê
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Đại học Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0938 723 911
Email: tnkhue@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Thị Khương
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Bình Thanh Tây, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01682499 020
Email: nguyenthikhuong07t1@gmail.com
Lý lịch khoa học

  KS. Bùi Trung Kiên
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 17- Phường Nghĩa Chánh - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3822901
Di động: 0984770171
Email: kienpdu@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0905773778
Email: Huynhngockieu76@gmail.com
Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn