Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Văn Kính
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm xã hội, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0973499407
 Email: nvkinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Trần Ngọc Khuê
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm Tự nhiên, Đại học Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0938 723 911
 Email: tnkhue@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    KS. Bùi Trung Kiên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 17, Phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3822901
 Di động: 0984770171
 Email: btkien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 30 Phan Huy Ích, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553835472
 Di động: 0905773778
 Email: htnkieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đinh Thị Thúy Kiều
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 301/16 Trần Quang Khải, tổ 8 phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan: 0255.3835471
 Di động: 0914772552
 Email: dttkieu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn