Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Trần Ngọc Huy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 160/53 Trần Hưng Đạo , TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0986787753
Email: Tranngochuy.pdu.edu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Thị Lệ Huyền
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Khu dân cư số 6, Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0978380180
Email: lehuyenpvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Thị Lệ Huyền
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0976.07.12.87
Email: huyen.itsme@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Huyền
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
Điện thoại cơ quan: 055 3822459
Di động: 0984.444.424
Email: huyenpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Bùi Xuân Hướng
Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ liên lạc: Lô C14, Khu Nam Thành cổ-Núi Bút, Tổ 14, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3713123
Di động: 0986627715.
Email: buixuanhuong57@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn