Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Phạm Thanh Hùng
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0983099344
 Email: pthung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Văn Hạnh
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 202/18 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914163777
 Email: tvhanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: 152 Bà Triệu – Phường Nghĩa Chánh – TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3835471
 Di động: 0908125526
 Email: ntthanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Phan Đình Hải
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 217 đường Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914012929
 Email: pdhai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Ngọc Hải
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0983020140
 Email: tnhai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn