Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Phạm Thị Quyên
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0979640098
Email: Hoiannq@gmail.com
Lý lịch khoa học

  KS. Trương Quang Sanh
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Bộ môn Điện - Điện tử, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Đại học Phạm Văn Đồng.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905.760.197
Email: quangsanh07bk@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Tấn Sĩ
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 02/36 Ngô Sỹ Liên, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 7109899
Di động: 0913493333
Email: letansi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Tấn Sự
Đơn vị: Phòng Công tác- HSSV
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Lương Tùng Sơn
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Tập thể khu B, Đại học Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0904797792
Email: tungsondofa@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn