Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Lê Văn Đương
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Ngọc Như Ý
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 112/18 Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0935174679
Email: nnnhuy@gmail.com
Lý lịch khoa học

  Võ Duy Ấn
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Dương Lê Bình
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 159/2T1-1 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3824040
Di động: 0914113787
Email: dlbinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Phạm Khánh Bảo
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0982042015
Email: pkbao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn