Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Thùy Linh
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 454 Lê Lợi – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0985005257
Email: vinhlinhhtd_84@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  CN. Bùi Văn Long
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 169 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0914217747
Email: bvlong1959@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Công Lượng
Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
Địa chỉ liên lạc: Tổ 24, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3828488
Di động: 0905967361
Email: tcluong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Châu Văn Lương
Đơn vị: Ban Giám Hiệu
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Mãi
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 1, TT La Hà, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914280988
Email: ttmai@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn