Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Phạm Thị Ý Nguyện
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 822459
Di động: 0963086068
Email: ptynguyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Trí Nhân
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 145/23 Nguyễn Đình Chiểu; Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0919.367.857
Email: nguyentrinhan70@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Trung Nhân
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 154 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0914120727
Email: trungnhanpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Nhẫn
Đơn vị: Ban Giám Hiệu
Địa chỉ liên lạc: TT Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3729896
Di động: 0976960335
Email: nnhan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Phan Yến Nhi
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Số 52, Nguyễn Thụy. T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0919345143
Email: leyennhi82@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn