Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Trần Thị Ánh Duyên
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 – p. Nghĩa Lộ - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914735335
Email: anhduyentt2009@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Đinh Thị Quỳnh Duyên
Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2- Phường Nghĩa Chánh-Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828488
Di động: 0985329099
Email: dtqduyen@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Hòa
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Khu tập thể B- Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0983 746 103
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thanh Hùng
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0983099344
Email: pthung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Trần Văn Hạnh
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 202/18 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914163777
Email: tvhanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn