Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trương Quang Sanh
 Đơn vị: Trung tâm HTSV-QHDN&KN
 Địa chỉ liên lạc: xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905.760.197
 Email: tqsanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Tấn Sĩ
 Đơn vị: Phòng HCQT
 Địa chỉ liên lạc: 02/36 Ngô Sỹ Liên, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055 7109899
 Di động: 0913493333
 Email: letansi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên Thạc sĩ Nguyễn Tấn Sự
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Đội 1, Thống Nhất, Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553825195
 Di động: 0984390569
 Email: ntsu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Lương Tùng Sơn
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Tập thể khu B, Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0904797792
 Email: nltson@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Lê Văn Sơn
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 80, Hùng Vương , P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914318731
 Email: lvson@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn