Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Võ Duy Quân
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 34/9 Hoàng Hoa Thám – Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0982899982
Email: vdquan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 Giảng viên TS. Nguyễn Quận
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 581/24 Quang Trung, tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0972300600
Email: nquan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Xóm 4B-Thôn Cộng hòa II-Xã Tịnh Ấn Tây
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0977224055
Email: quynhu108@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Thị Như Quỳnh
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 13-Trần Cao Vân, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0945160680
Email: ltnquynh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Thị Quý
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 75 Nguyễn Du- Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828481
Di động: 0905098299
Email: quy.tranthi75@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn