Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
   PGS. TS. Phạm Đăng Phước
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: K58/12 Ngô Sỹ Liên – TP Đà Nẵng
 Điện thoại cơ quan: 055 3922908
 Di động: 0905118835
 Email: pdphuoc@pdu.edu.vn; pphamdang@yahoo.com
 Lý lịch khoa học

    KS. Nguyễn Phước
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: La Hà – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0973451000
 Email: nphuoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Thị Hoàng Phương
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 154 Hoàng Hoa Thám – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0973913090
 Email: nthphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Đình Phương
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 289 – Phan Bội Châu, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3825195
 Di động: 0913445794
 Email: ldphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Bùi Thị Hoàng Phương
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Khu TT Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0907903519
 Email: bthphuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn