Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Trương Thị Kim Nga
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 34 Tô Hiến Thành, Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (255) 3835472
 Di động: 0905507907
 Email: ttknga@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: 1078 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 822459
 Di động: 0987022227
 Email: nhngan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 5/5/3 Lê Lợi, tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0934880896
 Email: lmtngoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Lê Ngọc
 Đơn vị: Phòng HCQT
 Địa chỉ liên lạc: 44 Hoàng Văn Thụ, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914159577
 Email: tlngoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS. Ngô Thị Kim Ngọc
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Nhà 12-N337, Khu đô thị Lộc Phát - An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 090 754 2669
 Email: ntkngoc@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn