Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  KS. Lê Văn Phúc
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc: Tổ 9 Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3 835031
Di động: 0985011007
Email: lvphuc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Vĩnh Phối
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa-Nghĩa Hành-Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0918162283
Email: vinhphoi@gmail.com
Lý lịch khoa học

 PGS. TS. Phạm Đăng Phước
Đơn vị: Ban Giám Hiệu
Địa chỉ liên lạc: K58/12 Ngô Sỹ Liên – TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 055 3922908
Di động: 0905118835
Email: pdphuoc@pdu.edu.vn; pphamdang@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  KS. Nguyễn Phước
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: La Hà – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0973451000
Email: phuocpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Hoàng Phương
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 154 Hoàng Hoa Thám – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0973913090
Email: nthphuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn