Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Phạm Khánh Bảo
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0982042015
 Email: pkbao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Quốc Bảo
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 199/11, Bùi Thị Xuân, Tp. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (055) 3 835 102
 Di động: 0905 311 727
 Email: nqbao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thu Biên
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Nghĩa Chánh – Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0914665152
 Email: nttbien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Hữu Ca
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3828481
 Di động: 0914433809
 Email: thca@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Ngọc Cang
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0938002450
 Email: nncang@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn