Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Quốc Bảo
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 199/11, Bùi Thị Xuân, Tp. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (055) 3 835 102
Di động: 0905 311 727.
Email: baoqng2006@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thu Biên
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Nghĩa Chánh – Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0914665152
Email: nttbien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Hữu Ca
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828481
Di động: 0914433809
Email: tranhuuca09@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Ngọc Cang
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0938002450
Email: nncang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Minh Cần
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa II, Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0902260057
Email: nmcan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn