Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Dương Thị Tùng Ly
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 8A, Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905011328
 Email: dttly@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Công Lượng
 Đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 24, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3828488
 Di động: 0905967361
 Email: tcluong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên chính ThS. Châu Văn Lương
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: Hẽm 511/22, Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553.710569
 Di động: 0914. 012.777
 Email: cvluong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Thị Mãi
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 1, TT La Hà, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914280988
 Email: ttmai@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Tiến sĩ Ngữ văn TS. Lê Văn Mẫu
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Sư phạm xã hội, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0913033539
 Email: lvmau@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn