Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Trần Đức Minh
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 30 Phan Huy Ích, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 828830
 Di động: 0914163838
 Email: tdminh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Đồng Muôn
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Đội 2, thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
 Di động: 0972435357
 Email: dmuon@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Huỳnh Diễm My
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 305/29 Phan Bội Châu, TP.Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553 828481
 Di động: 0946349698
 Email: nhdmy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đỗ Mười
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bân, Xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0985949460
 Email: dmuoi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Thị Thiên Nga
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Bình Sơn – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0905608005
 Email: vttnga@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn