Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Lê Thị Diệu Lý
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 56, Trần Quang Diệu, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985011012
 Email: ltdly@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0976 105855
 Email: ntnlien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Liên
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 199/11, Bùi Thị Xuân, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: (0255) 3 825 195
 Di động: 0166 724 6034
 Email: ntqlien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thùy Linh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 454 Lê Lợi – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985005257
 Email: ntlinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Võ Thị Thùy Linh
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0964 527 494.
 Email: vttlinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn