Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Lương Duyên Lai
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 61 Tố Hữu TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0988638226
Email: laiqng@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Hoàng Lan
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Đại Học Phạm Văn Đồng,Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914043189
Email: hoanglanqnvn2010@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Hà Văn Lâm
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 157/11 Hùng Vương – Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055 3828830
Di động: 0905967159
Email: hvlam07@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Liên Vương Lâm
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 301/16 Phan Bội Châu- Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0916324848.
Email: lvlam@pdu.edu.vn or
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Đức Lân
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Thương - Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0979 12 13 18
Email: vdlan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn