Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Xóm 4A, thôn Cộng hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828830
 Di động: 0914202670
 Email: htvy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đỗ Thị Tường Vi
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Đội 10, thôn Độc lập, Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3825195
 Di động: 0905.818.549
 Email: dttvi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Ngọc Viên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0989.572.535
 Email: nnvien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thanh Việt
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: P Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0917 87 47 68
 Email: ntviet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Quốc Việt
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 159/1 Hùng Vương, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828481
 Di động: 0914267447
 Email: tqviet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn