Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Thượng Đình Vân
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0903085776
Email: tdvan.kt@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trịnh Thị Xuân Vân
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
Điện thoại cơ quan: 0553822459
Di động: 0905328359
Email: trinhthixuanvan@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Cao Thị Vân
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 122 Thành Thái, Phường Trần phú, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3828481
Di động: 0985759773
Email: caothivanqng@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Đinh Thị Xuân Vạn
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 99 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905904464
Email: dtxvan@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Xóm 4A, thôn Cộng hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0914202670
Email: htrvy@yahoo.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn