Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Thượng Đình Vân
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0903085776
 Email: tdvan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trịnh Thị Xuân Vân
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
 Điện thoại cơ quan: 0553822459
 Di động: 0905328359
 Email: ttxvan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Cao Thị Vân
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 122 Thành Thái, Phường Trần phú, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3828481
 Di động: 0985759773
 Email: ctvan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ
 Đơn vị: Ban Giám Hiệu
 Địa chỉ liên lạc: 261 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255.3822908
 Di động: 0905472545
 Email: ndvu@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đinh Thị Xuân Vạn
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 99 Hùng Vương – TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905904464
 Email: dtxvan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn