Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Nguyễn Ngọc Viên
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tịnh Đông, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0989.572.535
 Email: nnvien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thanh Việt
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: P Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0917 87 47 68
 Email: ntviet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Quốc Việt
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: 159/1 Hùng Vương, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828481
 Di động: 0914267447
 Email: tqviet@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    TS Nguyễn Thị Tường Vy
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: 96 Cách mạng tháng Tám, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255 3734789
 Di động: 0914.360065
 Email: nttvy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn