Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Nguyễn Hữu Xuân
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 13- Phường Quảng Phú - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553921313
Di động: 0984906109
Email: arthuuxuan_64@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Nguyễn Diên Xướng
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: 159/21 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0983713244
Email: dienxuong1957@gmail.com
Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn