Chủ nhật, 26/02/2017    
Tìm kiếm:    

 THI, KIỂM TRA
     Thông báo về kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 của lớp DALV16
     Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy
     MẪU DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HỌC PHẦN

 LỊCH THI, LỊCH KIỂM TRA
     LỊCH THI MÔN CHUNG (LẦN 1) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 16
     Lịch thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 Khoa SPXH
     Lịch thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 Khoa Kinh tế
     Lịch thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 Khoa KTCN
     Lịch thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 Khoa NN
     Lịch thi môn riêng HK1 năm học 2016-2017 Khoa CNTT

 ĐIỂM TỐT NGHIỆP
     BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP KỲ THI 11.06.2016
     Điểm thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ thi ngày 31.01.2016

 QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
     Quy chế, quy định

 BIỂU MẪU
     Mẫu làm Đề thi - Đáp án
     Các biểu mẫu dùng cho GV, HSSV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi