Thứ sáu, 26/05/2017    
Tìm kiếm:    

 THI, KIỂM TRA
     Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 của lớp DALV16
     Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2016-2017 các lớp hệ chính quy và học kỳ I năm học 2016 -2017 các lớp đào tạo liên thông hệ chính quy
     MẪU DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HỌC PHẦN

 LỊCH THI, LỊCH KIỂM TRA
     Lịch thi môn Giáo dục quốc phòng - An ninh các lớp hệ chính quy bậc CĐ liên thông khóa 16 năm học 2016-2017
     Lịch thi môn Giáo dục quốc phòng - An ninh các lớp hệ chính quy bậc CĐ khóa 15 năm học 2016-2017
     Lịch thi HK I năm học 2016-2017 của lớp CKL16
     Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 của lớp DALV16
     Lịch thi HK 2 năm học 2016-2017 các lớp ĐH chính quy dành cho SV Lào Khóa 13, 14, 15, 16
      LỊCH THI MÔN CHUNG (LẦN 1) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY KHÓA 13, 14, 15, 16

 HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT ĐÁNH MÁY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
     HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

 QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
     Quy chế, quy định

 BIỂU MẪU
     Các biểu mẫu dùng cho GV, HSSV
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi