Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  TS. Võ Thị Việt Dung
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 308/7 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3824040
Di động: 0989 769 767
Email: vietdung83@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Ngô Thị Thùy Dung
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0975567515
Email: ngottdung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Bùi Tá Duy
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 365 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055328830
Di động: 0948495015
Email: btduy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Hoàng Duy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  TS. Lê Hoàng Duy
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 986 Quang Trung, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (055) 3 824 040
Di động: 0918 417 617
Email: duy_lehoang@yahoo.com/ lhduy@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn