Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Đồng Muôn
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Đội 2, thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (055) 3825195
Di động: 0972435357
Email: dmuon@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Huỳnh Diễm My
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 305/29 Phan Bội Châu, TP.Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 828481
Di động: 0946349698
Email: mynguyen1003@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Mười
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bân, Xã Tịnh Thiện, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0985949460
Email: dmuoi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn