Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Trần Thị Mãi
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 1, TT La Hà, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914280988
Email: ttmai@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Lê Văn Mẫu
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Khoa SPXH - Trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0913033539
Email: levanmau73@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Hữu Mỹ
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Hành Dũng – Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0983.027.306
Email: nguyenhuumy2006@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Lê Thị An Mỹ
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 206 Nguyễn Du, P. Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828481
Di động: 0914 088 237
Email: lethianmy@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Tạ Công Miên
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Tổ 19, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553822459
Di động: 0987387304
Email: congmienpdu@yahoo.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn