Thứ hai, 05/12/2022    
Tìm kiếm:    
Đại hội Công đoàn trường lần thứ III - nhiệm kỳ 2013-2018
25/12/2012
Công đoàn trươngd tổ chức tham quan Biển Rạng
19/10/2014
Hội thi thời trang
10/3/2014

aa/STRONG>
Viet Nam

 HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
     Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức giao lưu cầu lông với các đơn vị trong tỉnh
     Thông báo v/v triễn khai chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và người lao động
     Thông báo v/v tổ chức hoạt động Ngày Phụ Nữ Việt Nam năm 2019
     Quyết định thành lập đội bóng chuyền nữ, bóng đá nam
     Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền nữ và bóng đá nam nhân kỷ niệm Ngày Lễ 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh
     Hình ảnh Hội thao truyền thống Khối Thi đua Văn hóa năm 2017
     Một số hoạt động của Công đoàn

 THÔNG BÁO
     Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019
     Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019
     Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022
     Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019
     Kế hoạch tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018-2019
     Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Hai gỏi ` Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ VCLĐ của CĐCS trường năm học 2018-2019
     Vận động công chức, viên chức ủng hộ kinh phí xây dựng ` Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam` trên Quần đảo Trường Sa

 Tin mới nhất
 
 Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức giao lưu cầu lông với các đơn vị trong tỉnh
 Thông báo về việc quy định nội dung và định mức thu chi tài chính
 Quyết định v/v ban hành Quy định bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 Quyết định về việc ban hành Quy định thu-chi Quỹ tình thương, Quỹ hỗ trợ đặc biệt, Quỹ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
 Thông báo v/v triễn khai chương trình phúc lợi cho Đoàn viên Công đoàn và người lao động
 Thông báo v/v tổ chức hoạt động Ngày Phụ Nữ Việt Nam năm 2019
 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng hai giỏi ` Giỏi việc nước, đảm việc nhaf` trong nữ CBVCLĐ năm học 2018-2019
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng CĐCS năm học 2018-2019
 Thông báo v/v phân công nhiệm vụ UVBTV, UVBCH CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022
 Kế hoạch Tổng kết công tác Nữ công năm học 2018-2019

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: (0255) 3824044; Email: congdoan@pdu.edu.vn