Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Nguyễn Huỳnh Diễm My
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: 305/29 Phan Bội Châu, TP.Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 828481
Di động: 0946349698
Email: mynguyen1003@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Đỗ Mười
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hòa Bân, Xã Tịnh Thiện, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0985949460
Email: dmuoi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Thị Thiên Nga
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Bình Sơn – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0905608005
Email: thienngabm@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  CN. Phạm Anh Nga
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5 Phường Nghĩa Chánh,Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01255071582
Email: anhngaqn@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Nga
Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ liên lạc: Đội 5 - Thôn Điền Chánh - Xã Nghĩa Điền - Huyện Tư nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan: 055 2240901
Di động: 01285346799
Email: ntnga@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn