Thứ sáu, 27/05/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Bế giảng Khóa bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 2022
 Thời khóa biểu từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
 Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/05/2022
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT 2022 (Lớp thứ hai)
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi (Lớp thứ 2)
 Bế giảng Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Lớp thứ nhất)
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã phối hợp với Sở Nội vụ triển khai tổ chức Khóa Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin năm 2022
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

  

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Bế giảng Khóa bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT 2022
 Thời khóa biểu từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022
 Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/05/2022
 Điều chỉnh Quy đinh điều kiện ngoại ngữ, tin học để xét tốt nghiệp
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT 2022 (Lớp thứ hai)
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi (Lớp thứ 2)

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn