Chủ nhật, 07/03/2021     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 

 

  

 
 Tin mới nhất
 
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 14/3/2021
 Thông báo tạm hoãn Kỳ thi 31/01/2021
 Thông báo kỳ thi 31/01/2021
 Đơn đăng ký thi Chứng chỉ Tin học
 Đơn đăng ký thi Ngoại ngữ
 Lịch ôn thi kỳ thi 31/01/2021
 Nhân sự
 Chức năng, nhiệm vụ
 Quyết định thành lập
 Kết quả

 

   

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn