Thứ tư, 01/12/2021     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 


 Thông báo
 
 THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NGÀY 10/10/2021
 Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021
 Thông báo tạm hoãn kỳ thi 11/7/2021
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/7/2021
 Quyết định công nhận kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học kỳ thi ngày 13/06/2021
 Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021
 Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021
 Danh sách thi - Kỳ thi 13/6/2021
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 

 

  

 

  

  

 
 Tin mới nhất
 
 Mẫu đơn xin rút hồ sơ, lệ phí thi
 Mẫu Tờ khai Y tế
 THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NGÀY 10/10/2021
 Thời khóa biểu ôn thi từ 04/10/2021 đến 08/10/2021
 Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021
 Thông báo tạm hoãn kỳ thi 11/7/2021
 Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/7/2021
 Quyết định công nhận kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học kỳ thi ngày 13/06/2021

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn