Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Nguyễn Thị Thu Hảo
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 256 đường Lê Lợi thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0984740937
Email: haopdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Phương Hảo
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 63 Nguyễn Trung Trực – Phường Chánh Lộ - Q.Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553 822 459
Di động: 0977 187 211
Email: ntphao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: Hẽm 01/20 Ngô Sĩ Liên – TP Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0989229945
Email: thuyhangktpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Thị Bích Hồng
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 157/23/3 Hùng Vương - TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0904 124 001
Email: trbhong@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Thị Hồng
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: 103 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0986948489
Email: pthong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn