Thứ bảy, 09/12/2023     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    

 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM
     Chương trinh hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 TIN TỨC
     Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
     Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
     Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng
     Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (Khóa XI)

 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
     Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên và thư gửi thanh niên
     Những nội dung chủ yếu của Tư tưởng Hồ Chí Minh