Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  CN. Trần Việt Cường
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828481
Di động: 09144282281
Email: tvcuong@pdu.edu.vn.com
Lý lịch khoa học

  CN. Hồ Văn Cường
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Tổ 14 Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0905378974
Email: hvcuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn