Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    CN. Tạ Thị Minh Châu
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 135/7/2 Nguyễn Đình Chiểu T.P Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3824040
 Di động: 0905357885
 Email: ntmchau@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

   Giảng viên ThS. Trần Đức Chí
 Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
 Địa chỉ liên lạc: 954 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055-3825366
 Di động: 0977224668
 Email: tdchi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Hồ Ngọc Văn Chí
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0165.3774075
 Email: hnvchi@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Hữu Chấn
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553828481
 Di động:
 Email: nhchan@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc sĩ Trần Văn Chỉnh
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: 213 Trương Quang Trọng - TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0255-3828830
 Di động: 0905444408
 Email: tvchinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn