Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
 Giảng viên ThS. Trần Đức Chí
Đơn vị: Phòng Quản Lý KH Và HTQT
Địa chỉ liên lạc: 954 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055-3825366
Di động: 0977224668
Email: tdchi@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Hữu Chấn
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng, 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828481
Di động:
Email: nhchan2002@yahoo.co.uk
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Văn Chỉnh
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: 213 Trương Quang Trọng TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0905444408
Email: tvchinh06@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Phạm Đình Chinh
Đơn vị: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Ngọc Chung
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Trần Tế Xương - Tổ 12 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914434552
Email: nnchung@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn