Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Trần Hữu Ca
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: số 79, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3828481
Di động: 0914433809
Email: tranhuuca09@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Ngọc Cang
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0938002450
Email: nncang@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Minh Cần
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa II, Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0902260057
Email: nmcan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  Phan Trung Châu
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3 Thị trấn La Hà, H/Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0917963987
Email: phantrungchaupdu@yahoo.com.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Tạ Thị Minh Châu
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 135/7/2 Nguyễn Đình Chiểu T.P Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3824040
Di động: 0905357885
Email: minhchaupdu.@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn