Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin tuyển sinh
Công tác đào tạo

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Dương Thị Ngọc Thủy
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: K. Ngoại Ngữ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 055 3828481
 Di động: 0972373721
 Email: dtnthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trần Thị Thu Thủy
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0974498283
 Email: ttthuthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: 570 Nguyễn Công Phương – Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0988356367
 Email: nttthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Thị Thanh Thủy
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 Phường Quảng Phú- TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0905729168
 Email: tttthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Đức Thịnh
 Đơn vị: Khoa Cơ bản
 Địa chỉ liên lạc: 32 đường Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi..
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0935395599
 Email: tdthinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn