Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Trung tâm


Hội thảo Quốc tế
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Võ Thị Thiều
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Thị Trấn Chợ Chùa-Nghĩa Hành-Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0944233758
Email: vothieupvd@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thiện
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0918987484
Email: thienpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  Nguyễn Ngọc Thiện
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3-Nghĩa Lộ-Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914158808
Email: nnthienpdu@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Đức Thiện
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0913434854
Email: thiencdcd@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Văn Tho
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Đội 13, Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0916051777
Email: pvantho@gmail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn