Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Bùi Thị Thanh Thúy
 Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Điện thoại cơ quan: 055382848
 Di động: 0914128844
 Email: bttthuy@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Thị Thảo
 Đơn vị: Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 176/1/2 Phan Đình Phùng-Thành phố Quảng Ngãi.
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0985502962.
 Email: vchuong@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Cao Anh Thảo
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2 – Thị trấn La Hà – Tư Nghĩa
 Điện thoại cơ quan: 055 3822459
 Di động: 0983.52.80.52
 Email: cathao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Phùng Thị Phương Thảo
 Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
 Địa chỉ liên lạc: Thôn Trường Thọ Đông, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0977379468
 Email: ptpthao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Trần Thị Hạnh Thắm
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3825195
 Di động: 0983.577227
 Email: tththam@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn