Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Đỗ Minh Tiến
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Khoa kỹ thuật công nghệ đại học Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài
Điện thoại cơ quan: 055-3822901
Di động: 0914241919
Email: dominhtien.ktcn@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Tá Toàn
Đơn vị: Khoa Kinh tế
Địa chỉ liên lạc: 194 – Hoàng Hoa Thám – TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553714771
Di động: 0914063863
Email: bttoan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Văn Toán
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Đội 6 -Tịnh Đông - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 01665 588 665
Email: toan.fiit@gmail.com
Lý lịch khoa học

  CN. Nguyễn Thị Thùy Trang
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0977111512
Email: thuytrang1401@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Phan Bá Trình
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố 2, TT La Hà- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914 121 468
Email: pbtrinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn