Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  Lê Tấn
Đơn vị: Phòng HCQT
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  CN. Lê Văn An
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 235/27 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0934911015
Email: lvan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Tú Anh
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: 20 Đoàn Khắc Cung - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 01693607280
Email: ntanh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Phạm Văn Anh
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Khoa kỹ thuật công nghệ đại học Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài
Điện thoại cơ quan: 055-3822901
Di động: 0935760086
Email: phamvananhhl@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Trương Thị Mỹ Anh
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn