Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  TS. Trần Đình Thám
Đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ
Địa chỉ liên lạc: 716 Quang Trung - P. Chánh Lộ - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3822909
Di động: 0914163377
Email: tdtham@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  TS. Lê Thị Thính
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: tổ 18, phường Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825195
Di động: 0905.357.897
Email: thinhle1977@gmail.com
Lý lịch khoa học

  Phạm Huy Thông
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại cơ quan:
Di động:
Email:
Lý lịch khoa học

  ThS. Trần Văn Thùy
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0908340248
Email: vanthuy_qn@yahoo.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Bùi Thị Thanh Thúy
Đơn vị: Khoa Ngoại Ngữ
Địa chỉ liên lạc: Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Phạm Văn Đồng
Điện thoại cơ quan: 055382848
Di động: 0914128844
Email: bthanhthuy@mail.com
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn