Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    KS. Trương Quang Dũng (A)
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 262 Phan Đình Phùng TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0914091188
 Email: tqdung07@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Quang Dũng (B)
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: 318/18 Nguyễn Trãi – TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0982.799.590
 Email: tqdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    CN. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
 Địa chỉ liên lạc: 36 Trần Cẩm, Thành phố Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553825195
 Di động: 0987 748 468
 Email: ntndiep@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Đỗ Kim Dung
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: 199 Trần Hưng Đạo – Tp Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0905 643 439
 Email: dkdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Huỳnh Thị Thanh Dung
 Đơn vị: Khoa Kinh tế
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 8- P.Quảng Phú – TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 055.3822459
 Di động: 0985.384.059
 Email: httdung@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn