Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    Tiến sĩ Phạm Văn Anh
 Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
 Địa chỉ liên lạc: Khoa kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, đường Phan Đình Phùng nối dài
 Điện thoại cơ quan: (055) 3822901
 Di động: 0935760086
 Email: pvanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Trương Thị Mỹ Anh
 Đơn vị: Phòng Đào tạo
 Địa chỉ liên lạc: 69 Võ Thị Sáu, TP. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan:
 Di động: 0903551277
 Email: ttmanh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn