Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Dương Lê Bình
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: Hẻm 159/2T1-1 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 3824040
Di động: 0914113787
Email: dlbinh@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  KS. Phạm Khánh Bảo
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0982042015
Email: pkbao@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Quốc Bảo
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: 199/11, Bùi Thị Xuân, Tp. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (055) 3 835 102
Di động: 0905 311 727.
Email: baoqng2006@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Thị Thu Biên
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Nghĩa Chánh – Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0914665152
Email: nttbien@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn