Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
    ThS. Dương Lê Bình
 Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng An ninh
 Địa chỉ liên lạc: Hẻm 159/2T1-1 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 3824040
 Di động: 0914113787
 Email: dlbinh@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    Thạc sĩ Phạm Khánh Bảo
 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
 Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi – Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 02553828830
 Di động: 0982042015
 Email: pkbao@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

    ThS. Nguyễn Thị Thu Biên
 Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
 Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, phường Nghĩa Chánh – Tp. Quảng Ngãi
 Điện thoại cơ quan: 0553835472
 Di động: 0914665152
 Email: nttbien@pdu.edu.vn
 Lý lịch khoa học

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn