Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
ABCDĐEGHIKLMNOPQRSTUVXY
  ThS. Liên Vương Lâm
Đơn vị: Khoa Cơ bản
Địa chỉ liên lạc: 301/16 Phan Bội Châu- Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0916324848.
Email: lvlam@pdu.edu.vn or
Lý lịch khoa học

  ThS. Võ Đức Lân
Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ liên lạc: Nghĩa Thương - Tư Nghĩa – Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828830
Di động: 0979 12 13 18
Email: vdlan@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
Đơn vị: Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, phường Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 055.3822901
Di động: 0982.009.324
Email: hlinh1976@gmail.com
Lý lịch khoa học

  ThS. Nguyễn Lập
Đơn vị: Khoa Sư phạm Xã Hội
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15- P Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553835472
Di động: 0984884445
Email: nlap@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

  CN. Lâm Thanh Lộc
Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị
Địa chỉ liên lạc: Tổ 15, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0906149121
Email: ltloc@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

Trang: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   
27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn